středa 16. března 2016

J. Haydn - S Úderem kotlů - aktivní poslech aneb Dějiny hudby v souvislostech

Myslím si, že cesta k dějinám hudby záživnější, než výkladovou formou, vede přes práci s konkrétním hudebním a obrazovým materiálem. Je jasné, že mnoho učitelů rádo tráví hodiny hudební výchovy výkladem, protože jsou tak schopni "ukočírovat" celou třídu a nemají tak s přípravou již za ta léta moc práce, ale nuda to musí být pro obě strany. Já ráda učím hudebku v co možná nejširších kulturních souvislostech, je to náročnější, ale o hodně zábavnější.
Nabízím práci s pracovním listem: 
ad 1)
Mám ověřeno, že děti "lépe fungují", když mají pocit, že něco (v tomto případě rysy klasicistního slohu) objevily samy. Je jasné, že musí být na tento způsob práce zvyklé, ale není tak obtížné se k tomu dostat postupným přechodem od společné práce k samostatné. Můžete nejprve pracovat společně, s návodnými otázkami (typu Jakým obdobím se nechává klasicismus inspirovat? - antikou,...), zapisovat třeba do vizuálně poutavější myšlenkové mapy na tabuli, děti zapisují v heslech do pracovního listu. Při další takové práci už dáváte jen návodné otázky. A ve finále pracují samy:-) Ale pořád společně kontrolujeme a upřesňujeme.
ad 2)
Děti mají jen sledovat dané grafické záznamy v průběhu hudby a zaškrtnout ten, který slyší (b). Kromě zdroje youtube, můžete využít i tento odkaz
ad 3)
Můžete použít například i barevnost boomwhackerů, pokud nejste vybaveni barevnými zvonkohrami. V chromatické sadě najdete i tón fis. Existují i chromatické zvonkohry. Ale ať na nástroj děti vidí, ideálně ho mají před sebou.
ad 4)
Začínám tím, že si téma přezpíváme nebo zapískáme, pak doprovodíme nejdříve hrou na tělo v rytmu 2. řádku, poté postupně zařazuji podle schopnosti dětí nástroje, které se mi z partitury hodí. Nezapomeňte na souvislosti - melodičnost klasicismu, hudbu dáme do souvislostí s tím, co jsme objevili v prvním úkolu:-)
Partitura:

ad 5)
Když ukážete, že je skladba pořád aktuální a láká proto mnoho hudebníků k tomu, aby si s ní "pohráli", nebudou ji třeba děti vnímat jako archiválii s nápisem "Nesahat a neposlouchat!". :-)
ad 6)
Můžete se společně pokusit převést skladbu do "popu". Neumím vytvořit hudební podklad, pokud někdo z Vás ano a dá ho tady k dispozici, budu ho chválit v každém článku:-)
Podklad, který můžete využít "s mírným zacpáním uší" :-) najdete zde, harmonicky přesnější jsem bohužel nenašla, třeba pošle někdo z Vás? Doprovoďte nacvičenou instrumentací.

Variace na pracovní list:-)
Pracovní list velmi snadno upravíte pro požadovanou věkovou skupinu, využívám třeba i při seznámením s variacemi, pak místo obrázků staveb můžete vložit do daného prostoru obrázek několika koleček, obdélníků, trojúhelníků,... a necháte děti vytvořit jejich vlastní nehudební variaci.
Pak může vzniknout třeba toto: (nebo kytička, geometrické patvary,...)
Společně si vysvětlete, jak se tvoří variace. 
Stopáž variací http://www.classicsforkids.com/music/hear.asp s malými nerozebírejte celé=nuda k nepochopení, pouštím většinou první variaci a pak tu nejsložitější, aby by byl jednoznačný posun. Vyberte si dle libosti:-)
Hlavní téma 0:00-1:03
Variace 1 1:04-2:05
Variace 2 2:06-3:10 (moll)
Variace 3 3:11-4:12
Variace 4 4:13-5:13
Přechod 5:14-5:28
Coda 5:29-5:51


Velmi ráda používám i ukázku z Umění poslouchat hudbu od I. Hurníka, kterou stáhnete za 15 korun zde a která pracuje mimo jiné s hudební představivostí. Děti mají za úkol hrát v místě, kde je úder kotlů. Ten v nahrávce chybí.
Budu opět ráda za jakýkoli komentář i kritický, který by moji snahu posunul zase o krok dál.
Tipy od Vás:
Paní Dita Lorencová zaslala toto:

Joseph Haydn - Symfonie č. 94  „Překvapení“ - 2. věta


1. poslech (do 0:35) - Proč se jí říká Překvapení?

2. poznat formu > variace (Už znají – učím na Mozartovi: https://www.youtube.com/watch?v=5vhJjGUUE4k)
Zde pouštím jen část – cca 2 min. – jen, aby poznali formu)

3. poslech s obrázkem

a) pustit 1. ukázku (0:00) – Víte, co znamená nákres? – Není třeba vysvětlovat, zatím to vždy pochopili sami.

b) Co mohou znamenat další nákresy? – Odhadují – něco dobře, něco ne. – Nevadí.

c) poslech dalších částí (reálné pořadí) > přiřadit nákresy (doplnit pořadí)
časy – (0:00),   1:09,   2:13,   2:45,   3:24,   4:31
0:00
2:45
3:24
2:13 (moll)
1:09
4:31


4. poslech celé věty – nákresy nebo slovní popis dalších variačních úprav
(např. původní melodie do doprovodu – 1:25;   melodie v terciích ...)

Mockrát děkuji!!!!! Mám radost!Žádné komentáře:

Okomentovat

Zajímavé odkazy:
http://www.hudebnivychova.cz/