CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

středa 22. dubna 2020

Hudební aktivity v době koronaviru aneb Další nápady Jarky Šiřické:-)

Tento článek bude reagovat na současnost:-) Sama se musím přiznat, že hudební výchovu na dálku nevyučuji, jen ve formě různých dobrovolných výzev ve své 8. třídě, o ty se ráda podělím. Velkým zdrojem pro Vás může být youtube kanál Jakuba Kacara.
Mé tipy na hudební výzvy:
Štafeta na dálku 
a) Rytmický doprovod
Začali jsme jednoduchým rytmickým doprovodem oblíbené skladby, sdílíme ve společné skupině WhatsApp, zvuk či video s doprovodem navazujeme na sebe, kreativitě se meze nekladou - k doprovodu lze využít cokoli i spláchnutí záchodu:-). 
b) Zpívaná štafeta
Lze využít karaoke doprovod nebo můžete dětem nahrát písničku/podklad sami. Pak už děti jen po úryvcích nazpívají postupně celou píseň s obrazem nebo bez, někteří doprovodili svůj hudební projev rozhýbaným obrázkem v Chatterpix. Podobně chci vytvořit i audioknihu - děláme mého oblíbeného Malého prince.

Videoklip/cover/covid verze mé oblíbené písně:
Může vypadat třeba takto:-)

Jarka Šiřická z Olomouce zaslala několik aktivit, které v této době vytvořila a využila. Mockrát jí děkuji za její stálou ochotu sdílet! Začnu tím, co mě oslovilo nejvíce a na co jsem musela hned reagovat:-) 

Hra OFFBEAT


Patrně velká řada z Vás bude znát tuto hru. Já ji do včerejšího dne neznala, ale hned mě nadchla a vytvořila jsem si její domácí podobu ze staré gramofonové desky. Na výrobu jsem využila starou gramofonovou desku, pastelku, samolepicí suchý zip, zalaminované kartičky. Karty k tisku: oproti originálu jsem zařadila i úder jednou rukou a zvednutí ruky do polohy selfie (nápad jedné finské lektorky z orffovského semináře), který děti milují:-)
Jarky doporučení a nápady k této hře:
2 české covidverze pro domácí zábavu😉. Počet hráčů - hrou neomezen 
Instrument: hra na krabice, kýblíky nebo stůl 

 1)tempo drží metronom z #GarageBand,( přip Walk band),  výběr zvuků se provádí na  #Decidenow. Jeden hráč  losuje a po výběru zvuku předvede krátký rytmický úsek, ostatní to opakují nebo se přidávají, losující se střídají

2) spinner + kulaté pivní tácky, které mají po obvodu různé ikony zvuků. Měnit se mohou tácky s připravenými ikonami nebo ikony samotné ( přichycené glue tecem). Na stole je položená sirka, spinner se roztočí ( tuhle hračku má ještě mnoho dětí někde schovanou)  a hrají  se zvuky z tácku od zvuku nejbližšího  sirce. Kdo to pokazí, pro toto kolo vypadne. Kdo vydrží nejdéle, bere sirku. Kdo má 6 sirek, nemusí mýt nádobí😉

3) Lze si vyrobit pouze základovou desku s hrou na tělo a spinner využít pouze jako losovací zařízení, s tím, že se označí jedno rameno.

V rámci domácího vzdělávání Jarka vyrobila následující aktivity pro děti, třeba využijete také

1) nácvik quodlibetu:

2) hudební hádanka

Odpověď:

3)který hudební  symbol by to mohl být? Najdeš podobnou dvojici  ve svém okolí? 
děti mi poslaly další  fotky a mohlo vzniknout pexeso

A jeden kulturní tip na londýnský Broadway dává každý víkend na Youtube k dispozici jeden muzikál (od pátečního večera do nedělního večera) a pak to stáhnou.To je pro tentokrát vše. Držte se ve zdraví, žijte a sdílejte své nápady:-)

čtvrtek 9. dubna 2020

Jesus Christ Superstar aneb Velikonoční námět Janky Kociánové

Dnešní příspěvek věnuji celý námětu, který mi poslala Janka Kociánová, mockrát ji za to děkuji! Budu ráda za Vaše komentáře a doplnění. Přeji Vám krásné Velikonoce, držte se ve zdraví! 
Tim Rice a Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar
Velikonoce mají dvě podoby. Jednak se slaví jako svátky jara podle pohanské tradice. U nás jsou Velikonoce spojené především s pomlázkou a darováním vajíček. Druhá podoba, ta významnější, je náboženská a připomíná ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. A právě o této události pojednává jeden z nejslavnějších muzikálů všech dob Jesus Christ Superstar.

Muzikál Jesus Christ Superstar je nazýván rockovou operou, na které se podílela světoznámá autorská dvojice - Andrew Lloyd Webber (hudba) a Tim Rice (libreto). Děj pojednává o posledním týdnu života Ježíše Krista. Objevují se tam historické postavy, vedle Ježíše např. také 12 apoštolů, Pilát, Herodes a další. Velkou roli zde má také Jidáš a Marie Magdalena.

Muzikál začíná slavnostní předehrou, jakousi fanfárou. Určitě jste ji někdy slyšeli, alespoň ti "starší", kteří pamatují volbu prvních "Miss".


Předehra: Ježíš přichází do Jeruzaléma, aby kázal své učení o lásce, víře, rovnosti a odpuštění. Jidášovi se nelíbí Ježíšův postup, chtěl by být ve vztahu k Římanům důraznější. Vadí mu, že se Ježíš tráví čas s Máří Magdalenou. Máří Magdalena chová k Ježíši city, avšak ví, že její láska nebude nikdy naplněna. V muzikálu zpívá dvě překrásné písně plné něhy a lásky -  Everything's Alright (Vše je tak, jak má být) a I Don't Know How to Love Him (Co na tom je tak zlého). Během písně Everything´s Alright polemizuje Jidáš s Ježíšem, Máří Magdalena se snaží tlumit spor.

Vše je tak, jak má být (Everything's Alright) - ukázka z Jesus Christ Superstar Film (2000)


V muzikálu je spousta zajímavých skladeb, ale nelze je vměstnat do jedné vyučovací hodiny. Proto se soustředíme pouze na některé. Ježíš vyrazí do chrámu - místo zbožného místa nachází místo, kde se točí prachy, kde se dá koupit všechno. K zamyšlení - nejsou současná nákupní centra novodobými chrámy? Dříve byly nejkrásnějšími veřejnými místy kostely a chrámy, nyní jsou nejvíce nablýskaná nákupní centra. Opravdu najdeme v nákupních centrech to, co je v našem životě nejdůležitější? 
The Temple - ukázka z Jesus Christ Superstar (1973)Předchozí skladba byla náročná a rozrušující. Zklidníme a poslechneme si druhou půvabnou píseň Máří Magdaleny. Tentokrát v české verzi s velice zdařilým přebásněným libretem Michaela Prostějovského a v podání Báry Basikové.

Mít rád bližního svého

Ježíš tuší, jaký ho čeká konec. Na poslední večeři oznámí apoštolům, že ho jeden zapře a jeden ho zradí. A opravdu se tak stane - Jidáš Ježíše zradí polibkem - políbí ho, a tím stráž ví, kdo je Ježíš a zajmou jej. Ježíš se za své kázání dostává před Piláta. Ten se jeho případem nechce zabývat a posílá ho ke králi Herodovi. Herodes má velice půvabnou swingovou melodii. Herodes je pěkný požitkář a chce po Ježíšovi nějaký zázrak. Všimněte si, jak hudba pěkně šlape, vnímejte klavír, tubu a ke konci také další žesťové nástroje. Nevím, jak Vám, ale mně klip připadá velice vtipný.

King´s Herod´s Song - ukázka z Jesus Christ Superstar (1973)


Herodes vyžene Ježíše a ten se dostává opět před Piláta. Pilát mu dává šanci, ale Ježíš ví, že Pilát nemá žádnou moc. Pilát Ježíše nazývá bláznem a "myje si nad jeho smrtí ruce". A nyní si přečtěme výňatek z Bible - Evangelium podle Marka.
15 Výsměch vojáků - od verše 16
Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" Bili ho po hlavně holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů.

.... Pak následovalo ukřižování. Ježíš se obětoval, aby všechen lid byl vykoupen. Přemýšlejme o jeho poselství, přemýšlejte o životě, ať už jste věřící nebo nevěřící...

A co na závěr? Slavnou závěrečnou melodii.

Jesus Christ Superstar - ukázka, jak se muzikál hrál na Broadwayi


Pro žáky: 
Která melodie / píseň Vás z muzikálu zaujala? Zkuste si její text vyhledat na internetu a přeložit.
Pro učitele: Ať si žáci vyberou některou ze scén nebo postav a mimicky ji ve skupinkách nebo jednotlivě předvedou. Když moji žáci v loňském roce předváděli scénu Krista, jak ho vedou vojáci, úplně mě mrazilo...