CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

čtvrtek 18. dubna 2019

Rytmické hry, skupinovka s mobilní aplikací + tip pro práci s Dvořákovou Novosvětskou

V dnešním článku bych se s Vámi chtěla podělit o pár aktivit, které jsem v poslední době využila a také připojím výborný nápad paní Bezděkové k Novosvětské.
Rytmické hry - kdo pokazí, sedá si
Před časem mi poslala Olga Kovaříková pár odkazů zahraničních videí s rytmickými hrami. Trochu jsem si je upravila a tady je máte:-)
Tleskání po 1/4 hodnotách
Jako základ jsem vzala jen posílání 1/4 hodnot, ve všech třídách je problematické nezrychlovat, ale v jedné třídě jsme naopak tempo měnili záměrně a také to bylo fajn, kdo pokazí, tak ze hry vypadává. 
Tleskání se slabikou na 1/4 hodnotu
Poté jsme rytmus spojili se slovem, každý říkal a tleskal jednu slabiku tak, aby doplnil větu: "Pošli rytmus po kruhu." 
Tleskání 3 rytmů po 4 dobách
Nejprve jsme tleskali na rytmické slabiky, pak bez nich. (TÁ TÁ TÁ TÁ, TYTY TYTY TYTY TYTY, TYRY TY, TYRY TY, TYRY TY, TYRY TY)
Tleskání s pohybem - Dolů - tleskni
Po 1/4 pleskání a děti po kruhu sedají a tleskají "do brány" z videa snadno pochopíte:-)
Dělám na celém druhém stupni a děti to opravdu baví.
Metodické video - sestřih všech her:

Skupinová práce na jednu vyučovací hodinu:
Pro tuto skupinovku jsem se nechala inspirovat dílnou paní Dragounové na loňské Hudbě do škol.
Každá skupina dostala proužek s textem o hudebním skladateli. Ve středu kruhu byly čtvrtky A3, portréty osobností, komiksová bublina a QR kód s odkazem na hudební dílo a barevné papíry. Každá ze skupin mohla využít 1 mobilní telefon s přístupem na wifi. Jejich úkolem bylo zjistit k jaké osobnosti se text váže, spojit osobnost s portrétem, QR kódem a do bubliny přepsat zásadní informace z textu v 1. osobě + doplnit svými znalostmi. Toto zpracovat do podoby čtvrtkového plakátu formátu A3. Poté následovala práce s aplikací Toppy nebo Chatterpix kid, kdy děti vyfotily vybraný portrét a v aplikaci jej rozhýbaly a rozmluvily. Využily tak texty z bublin.
Videosestřih:
Podklady pro skupinovku k tisku najdete ZDE.
Largo od paní Žanety Bezděkové
Mockrát děkuji paní Bezděkové za zaslání videa i metodického postupu k Dvořákovu Largu. 
Mám radost, že se naše řady rozšiřují!!!
Metodický postup:
Tématem několika hodin byl život a tvorba Antonína Dvořáka.  Seznamovali jsme se postupně s některými skladbami, spojovali je s životními etapami skladatele. Srovnávali jsme Slovanské tance, části Novosvětské symfonie i Humoresku, popisovali skladby v užití nástrojů, v náladě, v melodii, hledali jsme shody a rozdíly, určovali odlišnosti a snažili se vše „muzikantsky“ pojmenovat.
Závěrečnou aktivitou byl aktivní poslech Larga z Novosvětské symfonie. Protože už děti věděly více o životě Antonína Dvořáka, představili jsme si situaci, že my sami máme spolužáka v New Yorku. Má se dobře, ale stýská se mu. Jak mu asi je? Jak by každý cítil v jeho situaci? Po kom by se stýskalo nám?
Při poslechu hudby jsme „tvořili fotografii třídy“. Aktivita byla velmi klidná a byl zřejmý silný osobní prožitek každého dítěte. Podařilo se zkoncentrovat úplně všechny děti třídy.
Nebylo domluveno pořadí, směr, pohyb, nic. Děti měly jen vytvořit živou fotografii a vyjádřit prožitek z hudby. Fotografii posíláme do domnělého „New Yorku“, kde skladatel pobýval.   


To je protentokrát vše. Mockrát děkuji za chuť sdílet na tomto místě! A přeji Vám krásné Velikonoce!


sobota 6. dubna 2019

A. Vivaldi: Čtvero ročních dob - Jaro aneb Grafických záznamů není nikdy dost:-)

Díky moc Olze Kovaříkové, která minulý víkend zaslala kompletně zpracovaný námět pro tento článek. Už jsem vyzkoušela s dětmi na hrátkách, tak snad využijete i vy.
Inspiraci k činnosti našla Olga  ZDE, foukací ptáčci nemají chybu, dají se u nás pořídit za 10 korun.

Metodický postup:-)

Práce s pracovním listem, co Olga našla. (Pouštění ukázek, kdy hádají, co je který motiv.) 
Téma Potok 
Téma Bouřka 

Potom pustíme a děti podle pokynů číslují nebo spojují jednotlivé motivy.


Hraní na orffovy nástroje podle partitury/videa 
Olga doporučuje (podle počtu žáků), aby ti, co mají drhla, měli i triangly, ať si zahrají. 

Já bych zkusila zahrát nejdříve "nasucho" podle grafického záznamu, pak podle videa, děti už pak vědí, co kdy čekat. 
Ve chvíli, kdy tam lítají ti ptáci, hrají vodní píšťalky.


Video s instrumentací a vyznačeným průběhem:Další možnosti:

Motivace na začátek Disney 


Myslím, že opravdu kloblouk dolů!!:-) Třeba i Vás napadne, co byste mohli sdílet nebo přímo vytvořit, protože to má smysl!!!:-). Ode mě se můžete příště těšit na další využití aplikací v hv při skupinových pracích.