CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

středa 4. prosince 2019

Carl Orff a Carmina Burana II aneb Ohlédnutí za podzimními Letňany

Čas letí, už je to skoro 14 dní, co proběhl opět úžasný víkend ČOS v Letňanech a já tam slíbila, že publikuji materiály z dílny, tak tady jsou. :-)
Jde v podstatě o doplnění k článku Carmina Burana z loňského roku.

Motivační aktivita
Vyrobte si smazatelné tabulky zalaminováním obyčejných nebo barevných papírů. Každé z dětí si koupilo mazatelný fix v hodnotě 12-20 Kč, tato aktivita Vám přinese nový vítr do hodin. Využívám napříč předměty k opakování všeho možného, kdy každé z dětí píše odpověď na svoji tabulku a ihned ukazuje. Mám tak dokonalou zpětnou vazbu, kdo stíhá a kdo ne. Další páku a aktivitu pro chronické lenochy, neschová se vůbec nikdo:-)
Na semináři jsme tabulky využili při úvodní aktivitě, kdy jsme nejprve losovali obrázky s vazbou k 50. výročí České Orffovy školy, vytvořili jsme tak skupiny, které daný obrázek společně rytmizovaly a na tabulku daný rytmus zapsaly. Poté jsme vytvořili rytmické ostinato hrou na tělo, které jsme následně melodizovali podle barvy tabulky, každá skupina sáhla po boomwhackeru dané barvy a vzniklo nám jednoduché melodickorytmické ostinato v pentatonice v duchu již nabídnuté aktivity v článku Mikulášská hodina
Dělala jsem už na celém druhém stupni - rytmizovali jsme hudební nástroje lidové hudby, pojmy k paměťovce J. J. Ryby, asociace k adventu,... Určitě vyzkoušejte a podporujte tvořivost svých dětí:-)

Tleskaná s hudbou (Carmina Burana - Ecce Gratum)
V návaznosti na rytmické hry, které najdete v článku ZDE vznikla tato aktivita. Má velký úspěch u dětí i dospělých. 
Schéma: I  AA B C I AA B C  I AA B C
A)    //: Pěsti, pěsti – tlesk, tlesk, pěsti, pěsti - hřbet, hřbet, pěsti - tlesk, pěsti - hřbet, pěsti, pěsti – tlesk a hřbet://
B)      Přechod
C)      //: Plesk, plesk – tlesk, tlesk, pravá, tlesk – levá, tlesk, nahoru – dolů, nahoru-dolů ://
Pravá-tlesk, levá-tlesk, pravá-tlesk, levá-tlesk, nahoru-dolů, nahoru-dolů MLÝNEK

     Taberna
    Tuto písničku využijete nejen v souvislosti s Carlem Orffem, ale i při probírání středověké hudby. Nechávám děti i dospělé nejdříve poskládat první sloku rozstříhanou po dvouverších.
     


V duchu písně skládáme krátké čtyřverší a posíláme pře www.mentimeter.com přímo na tabuli.


Můžete využít hry na tělo k písni na základě hodu kostky buď v aplikaci na tabuli nebo háže každý sám, jelikož kostky využijete hned vzápětí:-)


A konečně In Taberna Carla Orffa a hra na kostky s kelímkem podle grafické partitury

Metodické video, které vzniklo bez předchozího nácviku, proto neuvidíte "opičky":-) 
Nepřipadá mi důležité podobné aktivity nacvičovat kvůli blogu, jde mi o momentální zážitek a ten je jenom jeden:-)To je pro tentokrát vše, do Vánoc bych ráda ještě věnovala článek aktivitám k tématu lidová hudba, které mi zaslala mnohým z Vás známá Jarka Šiřická z Olomouce, tak se těšte a zkuste se také podělit. Má to smysl!:-)