CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

středa 12. ledna 2022

J. J. Ryba doplnění od Jany Vaníčkové

Přeji Vám v novém roce hodně zdraví a sdílím nápady Jany Vaníkové k hodině o J. J. Rybovi, mockrát ji za to děkuji. Za rok jako když to najdete:-) Rybovi se věnuje částečně článek ZDE nebo ZDE :-)
Připrava na hodinu J. J. Ryby
Pomůcky:
- Rozstříhané zalaminované životopisy – 4X = puzzle – PŘIPRAVIT NA ZEM NA HROMÁDKY
- žetony s čísly pro rozlosování do 4 skupin – dle počtu žáků
- kelímky s rytmickými slabikami
- okopírované životopisy J.J.Ryby
- PARTITURA
- VYTIŠTĚNÁ TATO PŘÍPRAVA
Cíl: Získání a osvojení si informací o životě J.J.Ryby + poslech a zpěv druhé části Gloria České mše vánoční s doprovodem na kelímky

1) Ukážu několik hesel, ze kterých se pokusíte vydedukovat téma hodiny – zároveň se
pokuste informace zapamatovat – Budou se vám dnes ještě velmi hodit.
(promítnu na plátno tento obrázek – Co bude asi cílem dnešní hodiny?)

2) V tuto chvíli vám dám každému vylosovat jeden žeton, na kterém bude číslo vaší skupiny. Každá skupina si dle čísla najde své puzzle (všichni mají stejné = rozstříhanou, zalaminovanou A4 životopis J.J.Ryby). Jakmile pustím hudbu, dáte se do skládání. Ze složeného obrazu si musíte během cca 4 minut zapamatovat co nejvíce informací – s těmito nabytými znalostmi pak budete soupeřit s ostatními skupinami. PRAVIDLA JASNÁ? Jdu pustit hudbu a vy otáčíte puzzle a začínáte skládat a studovat:3) Jakmile nějaká skupina složí puzzle, rozdám každému jeden list životopisu, ze kterého se jim bude lépe studovat (ten si pak vloží do sešitu místo zápisu). Nechám čas dle uvážení – max.10 minut, kdy se snaží zapamatovat si o Rybovi co nejvíce. Pak ukončím čas studia, žáci otočí životopisy, ze kterých se učili a začne soutěž nabytých vědomostí: tzn. Začínáme od skupiny č.1 a pravidelně se skupiny střídají až do vyčerpání svých vědomostí. Úkolem je, aby každá skupina, když na ní přijde řada, řekla jednu informaci, kterou se z textu či v úvodu dozvěděla. Pokud skupina neodpoví do 10s, vypadává. Členové skupiny, která zůstane jako poslední = zapamatovali si nejvíce – dostanou 1. – My do konce nikdy nedošli, protože veděli opravdu hodně a celou hodinu jsem této soutěži věnovat nechtěla….ukončila jsem dříve s pochvalou, že jsou skvělí, že vědí více, než jsem doufala.

4) Životopisy  si nechají a vlepí do sešitu.

5) O Jakubu Janu Rybovi už víme vše podstatné, teď zbývá poznat jeho dílo: Nejznámější skladbou je duchovní skladba- to už jsme naťukli….? Ano Česká mše Vánoční, neboli Hej, mistře! Neboli Rybovka. Je to mše, tedy duchovní dílo o zvěstování narození Ježíše Krista a příchodu pastýřů k jesličkám. Je zasazena do českého prostředí, vystupuje zde český lid, a je psána ČESKY – v habsburské monarchii toto velmi neobvyklé. Má 9 částí. Při skládání puzzle a studiu informací zněla 1.část – Kyrie. 

6) Nyní si doprovodíme hrou na kelímky druhou část – Gloria.
KELÍMKY: sedneme si do kruhu, po kruhu pošleme do sebe vložené kelímky: každé dítě si
vezme jeden. ROZKÓDUJEME SLABIKY:

Pojmy: METRUM vs. PULZACE, RYTMUS, DÉLKY NOT
Každý vytleská svůj rytmus – ostatní mohou ozvěnou opakovat. Pak já bouchám dvoudobé metrum na buben a děti vytleskají svůj rytmus – vznikne dlouhá skladba. Doprovod poslechu (případně lze v předchozích hodinách naučit žáky zpívat) hrou na kelímky –
Doprovodíme si tuto partituru - ukážu
Metodika nácviku – dle partitury
a) jednoduché předávání – RAZ DVA = CHYTNU PŘEDÁM = TÁ TÁ
b) chytnu - předám – čtyřikrát poklep prsty (bubnování) na kelímek = TÁ TÁ ty ty ty ty
c) chytnu - předám – dvakrát poklep prsty (bubnování) na kelímek = TÁ TÁ ty ty NIC
d) spojím b)+c)
e) jednoduché předávání po jedné době – TÁ TÁ TÁ TÁ TÁ – BUDE TO 8x
f) ŠESTNÁCTKY = ty ty 16x, kelímek dnem vzhůru a ťukám okraji
g) zase jen předávám po 1 době = TÁ TÁ…..
h) do konce partitury se dané prvky už jen opakují
PUSTÍME HUDBU – 2.ČÁST Rybovky – část Gloria – 2 andělé zvěstují narození Ježíše a já vám budu
napovídat:

Video z realizace najdete ZDE.


Sama bych doplnila ještě o zajímavý dětský projekt:


Také mi velmi dobře fungují živé obrazy, kdy si děti vylosují texty, čtveřice se stejným textem tvoří živý obraz. Texty najdete ZDE. U toho se vždycky hodně pobavíme :-)

Držte se ve zdraví!
1)