CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

středa 22. června 2016

Hry s boomwhackers aneb Těšíme se na prázdniny

Myslím si, že hlavní význam boomwhackerů není v hraní a doprovázení nejrůznějších skladeb a písní, ale zejména v melodicko-rytmické ostinatní hře. Tipů pro takovou hru není nikdy dost a hodí se i na letní tábory, které jsou oblíbeným učitelským "vedlejšákem".
Návodná videa k ostinatní hře:
Ještěže již mnoho práce za nás udělali jiní:-)Můžete tvořit jednoduše sami, mně vzniklo nedávno při hře s dětmi toto:
(Každý řádek hraje jeden člověk)

Nejlépe se děti všechny rytmy učí nápodobou. Až v další fázi mohou zkusit tvořit samy. Rozdělte je potom do skupin po 2-4. Podkladem by měl být velmi jednoduchý motiv, který poté ostatní doplňují. Děti to baví, jde o hlučnou hodinu, ale většinou se zrodí pěkné nápady.
Slíbené tipy paní Patricie Zrnčíkové, za které velké díky!
Videa jsou ze zahraničních workshopů, většinou u každého z nabízených autorů najdete více návodných videí.
https://youtu.be/G-QYjNfHhgE
https://youtu.be/F8Ru09OH3zM
https://youtu.be/k6bHltjIYzE
Aktivita Bingo hudební nástroje:
Zdroj pro výrobu aktivity zde.
Pozn. autorky: "Ja to bingo budem robit tak, že tym mladsim budem hovorit nástroje, tým starsim pustim ukazku. "Zájemcům na vyžádání ráda přepošlu emailem i se zvukovými ukázkami.
Jinak se blíží kvapem prázdniny, kdy si myslím, že není potřeba tak často publikovat. Občas nějaký nápad poskytnu, asi bych nevydržela, ale budu hodně pryč, tak počítám, že sem přistanou za léto 2-3 příspěvky.
Mějte se letně, odpočívejte, chvalte se a radujte:-)

čtvrtek 16. června 2016

Co se hodí k Africe a konci školního roku aneb Hrajte si

Aktualizace 21.10.2017
Obwisana se sáčky z mé hodiny v 7. A.

Konec školního roku není pro "hudebkáře" vůbec jednoduchý, ti aktivní se sem zřejmě přes všechna svá vystoupení a přípravu na ně nedostanou a ten zbytek snad uvítá nějaké tipy pro přežití:-) náročného období, kdy je těžké přimět děti ještě k nějaké aktivitě. Chtěla bych zároveň navázat na minulý článek.
1) Oblíbená ghanská písnička Obwisana
Toto je velmi oblíbená písnička, jednoduchá a zároveň se v ní dá využít hra s kamínky nebo ozvučnými dřívky, hra na rytmické nástroje i boomwhackery, můžete připojit druhý hlas. Zkrátka obměn má tato "věc" hodně.
Učte se určitě "hrou na ozvěnu" po frázích, to má úspěch, můžete rovnou doprovodit na bubínek. Zařazují většinou po rozezpívání, a pak už si hrajeme podle situace a nálady:-) Většinou v každé třídě vyberu jinou aktivitu, aby nás to všechny bavilo. Děti si pak mezi sebou sdělují, to je vtipné sledovat.

Hra s kamínky - kruhová aktivita
Při této hře je vhodné vyjít od významu slov písničky, který je prostý: "Kámen mi poranil ruku, babi." Před každé dítě položíme kámen a v rytmu jej nejdříve podáváme sousedovi po pravé straně, pak můžeme hru ztížit a přidat ještě jeden kámen viz video. Jen se, prosím, neberte moc vážně:-) Na kameny je možné napsat i fixem nějaký pěkný vzkaz, přání na prázdniny, nebo cokoli jiného (doprovodný rytmus, v rytmických slabikách či notách) - pak třeba v rondové formě střídáme - jednou předáváme, jednou hrajeme kamínky o sebe rytmus, který na nich máme napsaný, pak zase předáváme, můžeme i přestat na chvilku zpívat, pak volně navázat - dobré pro hudební představivost a paměť, nebo si čteme daná přání:-)... možností hodně:-)

Hra na tělo
Tuto aktivitu můžete obměnit dle libosti. Našla jsem návodné video:

Hra na boomwhackery/bobotubes
Písničku lze velmi jednoduše doprovodit na melodické nástroje či bw, Notový zápis jsem transponovala do C dur, aby korespondoval s videem, ale i v D dur není problém (tóny DGA). Pokud využijete zvonkoher, metalofonů či xylofonů, vyndejte nepotřebné kameny.
Pěknou úpravu pro orffovy nástroje najdete zde.


Hra na rytmické nástroje
Úplně jednoduché rytmy
Rytmy dobře využitelné pro hru na kýbl:


Využití kelímků:
Velmi efektní a jednoduchá sluchová hra:-)


Na závěr bych chtěla moc poděkovat Patricii Zrnčíkové ze Slovenska, která zaslala mnoho videotipů a zpracované bingo(hudební nástroje) Jen jsem ještě nestihla vše projít, až tak učiním, máte se na co těšit:-)

středa 8. června 2016

Afrika aneb Projekt na závěr školního roku

Dnes nabídnu něco z českých zdrojů. Určitě znáte časopis Hudební výchova, který vydává PedF UK. Tam jsem před lety našla velmi pěknou inspiraci pro projekt. Celé číslo, ze kterého budu citovat najdete zde. Myslím, že si každý něco z nápadů pana Václava Salveta vybere. Červen je pro toto téma jako dělaný.:-)
Afrika se otevírá – hodina rytmů 
Osobně mám nejraději i v hodinách hudební výchovy uspořádání v kruhu. Každý student vidí všechny ostatní, o mnoho snadněji a plynuleji přebírá vedoucí roli kupříkladu v zadávání rytmů a podtrhuje to myšlenku vzájemného obohacování se. Takto jsme tedy začali také my, v rámci malého bubnovacího workshopu. Po malém rozehřátí hrou na tělo jsem začal bubnovat jednoduché rytmy, které po mně studenti opakovali. Nejprve jsme začali jednotaktovými, později plynule přešli k dvoutaktovým motivkům. Navázal malý teoretický exkurz do světa bubnovacích úderů: Open, bass a slap jsme po vysvětlení procvičili opět nejprve echem, v jednoduchých kombinacích maximálně dvou druhů úderů. Potom jsme nechali ještě oběhnout dokola krátký motiv pouze v jednom druhu úderu, abych se ujistil o jeho správném zvládnutí a napravil u jednotlivců případné nedokonalosti. Teď už mohli převzít úlohu „předbubnovávače“ sami studenti. Nejprve každý jednu vlastní frázi dokola, později na přeskáčku (navazuje ten, na kterého předchozí předbubnovávač pohlédne, komu „věnuje“ svůj motiv). 
Poznámka pro učitele, kteří nemají dostatek nástrojů nebo nevlastní bubny žádné. Většinu cvičení je možné provést obdobně hrou na tělo (pleskáním, tleskáním, dupáním a luskáním). Starší děti ovšem nesmíme odradit volbou příliš jednoduchých rytmických motivů, aby nám nebyly odměnou zmínky o „mateřské školce“. Ti, kteří by si chtěli nástroje sami postavit, naleznou níže návod pro stavbu jednoduchých bubínků z finančně nenáročných materiálů. Nápomocen zde jistě může být učitel dílen, který může zajistit potřebné prostory a případné náčiní.
Můj tip - plastové kýble různých velikostí, které vám milerádi dají ve školní kuchyni:-)

Pro školní potřeby jsou tyto tři údery bohatě dostačující. Můžeme je použít na conga, bonga i djembe [džembe]. 

1. Označením „open“ označujeme znělý úder. Dlaň ruky při něm dopadne na okraj bubnu, prsty ale hned odskočí. Tak netlumí chvění blány a může vzniknout plný, znělý zvuk. 

2. Oproti tomu při úderu zvaném „bass“ zůstane ruka ležet. Buďto pouze dlaň, jako na obrázku, nebo celá dlaň i prsty utvoří dutý prostor (ruka je jakoby vypouklá, kdybychom ji obrátili, mohli bychom do ní nabrat vodu). Po úderu tak vznikne krátký, tlumený, basový zvuk. 


3. Nejtěžší bývá pro studenty zpravidla „slap“. Je podobný úderu „open“, ale prsty dopadnou postupně na kůži a zůstanou na ní ležet. Vznikne tak krátký a ostrý zvuk.
Návod na výrobu bubnů
Materiál: květináče, tapetové lepidlo, role svačinového papíru, štětec, nůžky, podkladový materiál, barvy, provázek. 
Postup: V případě, že je díra na spodku květináče příliš malá, zvětšíme ji opatrně pro lepší zvuk např. důlčíkem a kleštěmi. Poté květináč položíme dnem vzhůru na svačinový papír a obkreslíme jeho obrys s okrajem asi 8 cm. Papír z obou stran potřeme tapetovým lepidlem, přiložíme na horní hranu květináče a uhladíme. Tak postupně přikládáme 4–8 vrstev. Provázkem můžeme dokola upevnit a necháme zaschnout. Nakonec je možné ještě bubínek vyzdobit barvami. Jinou možností je výroba bubnu z odpadové roury, na jejíž okraj nalepíme proužek oboustranné lepenky a přes okraj napneme pevnou fólii.
Pata pata
Pro africkou hudbu je charakteristická jednoduchost základních motivů, umožňující předávání melodií a rytmů v rámci ústní tradice. Jednoduché struktury se drží i africká populární hudba 20. století. K těmto kompozicím patří i „Pata pata“, píseň jihoafrické zpěvačky Miriam Makeby, kterou jsme zpracovali v instrumentální verzi a uvádíme v příloze tohoto časopisu. Melodii dialogu zpěvačky („A saguguka sathhi beka“) a sboru („natsi pata pata“) převzala v našem případě flétna, která odlišila hranou „odpověď sboru“ dynamicky. Pokud jsou k dispozici flétny dvě, převezme jedna melodii sboru, jedna melodii sólovou. Je ovšem také možné přenechat flétně pouze sólo a melodii sboru zpívat s dětmi. Jak jsem si vyzkoušel, je to vděčná skladba pro zpěv ve třídě, protože „odpověď“ zůstává v průběhu celé písně stále stejná. Zážitek úspěšného zvládnutí skladby tak žáci mohou pocítit velmi rychle. Při opakovaném návratu ke skladbě je pak možno přidat ještě druhý hlas. 

Aya ngena ( různé úpravy)
Tato píseň nejde z uší, jak mi potvrdili studenti další den po prvním nácviku písně. Vydrží znít v hlavě celý den. Nabízí ideální možnost zapojení schopnějších zpěváků, kteří převezmou jednotlivé hlasy či sólo. Při nácviku afrických písní působí neznámý text často dvousečně. Když už je zažitý, vystupuje podpůrně, protože vznikl zpravidla současně s melodií. Dokonalou souvztažnost s původním textem pocítíme zejména při následném zpěvu písní (např. afrických spirituálů) na texty různě zdařilých pokusů o překlad. Text využíváme většinou při rytmických cvičeních jako oporu rytmu (osvědčuje se otextování zejména složitějších ostinátních doprovodných figur).V našem případě jsme použili opačnou oporu a „podepřeli“ text rytmem. U afrických písní může totiž působit samotný text jako překážka, protože se v akustické formě děti nemají při jeho zapamatování – co se významů týče – „čeho chytit“. Zvolili jsme proto opět osvědčenou metodu echa, doplněnou již osvojeným bubnováním. Předříkávání textu jsem doplňoval tichými údery v totožném rytmu, takže rytmus bubnů zde působil podpůrně pro text a jeho naučení nepůsobilo jako nudný dril. Doprovodné bubnování mělo pak při závěrečném předvedení, jak je vidět z hudebního zápisu, tři formy: výplň pauz (úvod), rytmu totožného s textem (část B), ostinátní figury (zbylé části písně).


Předvedení 
Teprve v závěrečném předvedení se plně propojila hudba s výtvarným projevem. V průběhu projektu se sice pracovalo společně na výtvarném ztvárnění témat, před závěrečným koncertem se však hudebna proměnila v africkou říši masek, nástrojů, kašírovaných zvířat pralesa, kreseb a dalších výtvarných ztvárnění tohoto inspirativního kontinentu. Kromě již uvedených písní Pata pata a Aya ngena jsme přidali ještě malou improvizaci, kterou jsme pracovně nazvali „Úder srdce“. Jeden ze schopnějších bubeníků se ve ztichlém kruhu soustředil na tep svého vlastního srdce. Nechal se jím inspirovat pro první ostinátní rytmus, který začal hrát na svůj buben. Ostatní se postupně přidali se svým vlastním rytmem. Když už se všichni připojili a ujistili ve svém rytmu, dal vedoucí rytmické znamení k dvoutaktové pauze na zvon „Agogo“. Po odpočítání v novém tempu opět všichni nasadili svůj rytmus. Takto se tempo zrychlilo několikrát. Snad v této závěrečné improvizaci mohli hráči i posluchači zažít alespoň náznak pravého afrického zvuku a radosti z muziky, která nepřišla zvenčí ani z notového zápisu, ale z hudebníků samotných.

Můj tip na další píseň se skvělou a jednoduchou hrou na tělo. Jen osvojit si ji musíte nápodobou:-)
Tak to je dnes vše, doufám, že minimálně další tip na zdroj se Vám bude hodit:-) Těším se na Vaše komentáře.středa 1. června 2016

Říkadla a poslech? Jde to pěkně dohromady.

Tak už máme počítač opravený a můžu se "pochlubit" novými nápady a ani se neopozdím:-) Jak jsem slíbila, dnešní článek věnuji říkadlům. Mám připravenou "Vláčkovou" hodinu a tip na práci s poslechem L. Janáčka.
1) A. Dvořák - Humoreska aneb Vláčková hodina:-)
Hra s říkadlem v kruhu - motivace
Princip této hry je velmi jednoduchý, cvičí sluchovou pozornost, využít můžete jakékoli oblíbené říkadlo či rozpočítadlo. Já jsem vybrala s tématikou vláčku, aby mi korespondovalo s celou hodinou.

Jede vláček motoráček, kolik vozů asi má?

Nejdříve nechám děti vylosovat karty s vagóny, kdo dostane prázdnou kartu, ten si zaváže oči šátkem a sedne si doprostřed kruhu. Ostatní děti mají kartu, na které je vagón s číslem. Všichni rytmicky říkáme rozpočítadlo, po kruhu si v rytmu předáváme rytmické vajíčko. Ten, na koho vyjde konec rozpočítadla, řekne číslo z karty a opět s předáváním vajíčka počítáme. Pak jsme potichu a čekáme, zda ten, co sedí uprostřed kruhu ví, kde je vajíčko, pokud uhodne, vymění se s tím, u koho vajíčko bylo, a pokračuje se dál, pokud ne, zůstává sedět uprostřed a rozpočítávání začíná znovu tam, kde skončilo. V případě, že neuhodne sedící uprostřed ani napodruhé, vyměníme ho za dítě, u kterého skončilo vajíčko. Pravidla si upravte dle potřeby. 
Karty k losování:
Poté následuje povídání o Antonínu Dvořákovi a mimo jiné o tom, jak měl rád vlaky. "Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu." Traduje se, že skladbu, kterou si za chvilku pustíme, složil Dvořák ve vlaku -inspiroval ho prý rytmus kol.
Humoreska č. 7 - stačí pustit jen kousek. 

Následuje práce s říkadlem, které můžete pustit na tabuli nebo dát dětem namnožené na papírcích:
Jede vláček, jede krajem,
my si také na vlak hrajem.
Jeden vagón, druhý, třetí,
zapojte se všechny děti!

Jede vláček, jede krajem,
my si také na vlak hrajem. 
Pára syčí, vláček houká,
pan výpravčí z okna kouká. 


Nejdříve společně rytmicky čteme. Poté můžeme děti rozdělit na dvě/tři skupiny. Kdy jedna skupina dělá v osminových hodnotách "šššš", druhá na pokyn učitele zahouká a třetí rytmicky čte říkadlo, skupiny prohazujeme. Pak můžeme propojit i s pohybem, kdy si děti hrají na mašinku. 
Nakonec propojíme s hudební ukázkou Humoresky, rytmicky říkáme do skladby, můžeme si pohrát i s dynamikou a výslovností. Ukázku jsem zkrátila zde. Dále si s tím můžete hrát sami, můžete například vybrat slova z říkadla, na která bude hrát určitý nástroj,... Pokud Vás něco napadne, podělte se:-)
Tematické tipy:
Napodobení vlaku na foukací harmoniku
Filmové zpracování A. Honeggera - Pacific 231
2) Už ty pilky dořezaly a Lašské tance
Druhou aktivitu, kterou mám připravenou jsem zaměřila na práci s říkadlem / písní Už ty pilky dořezaly a poslechem Lašských tanců.
S menšími dětmi můžeme pracovat jenom s první slokou, kterou jsem převedla do tzv. dvojhlasého (obrázkového) čtení.

Od počátku se snažíme s textem pracovat rytmicky. Poté ke každému verši vymyslíme vhodné pantomimické vyjádření. Například první verš - jednou rukou "řežeme" do druhé jako do polínka, druhý verš meleme předloktími, třetí představujeme rukama mlácení obilí, čtvrtý například si uděláme rukama nad hlavou stříšku. Můžete vymýšlet společně s dětmi, co na daný verš společně předvedete. Obdobně pracujeme i s druhou slokou.

Pak teprve přistoupíme k melodii písně. Můžeme využít třeba boomwhackerů (je třeba zapojit oktavátory)  a barevného textování. 

Nebo se prostě písničku "jen" naučíme, doprovázíme i zpěv pohybem - pantomimou.
Nakonec pustíme úryvek Lašských tanců a v momentě, kdy děti slyší známý motiv písně, nezpívají, ale pantomimicky do nahrávky ukazují, děti to moc baví. Můžeme jít i po významu slov písně ve druhé sloce a na pracovních činnostech si vyrobit papírové nástroje a po odeznění písně předstírat do konce úryvku hru na nástroje, každý si může například vyrobit maketu nástroje, na který by chtěl hrát.
Mockrát děkuji za Vaše pěkné reakce. Prosím, byla bych ráda i za jakoukoli reflexi, co Vám z mých nápadů fungovalo dobře, co méně nebo vůbec. Blog by tak dostal ještě další rozměr a nebyl ryze individuální záležitostí. 

Tipy od Olgy Kovaříkové (14. 3. 2017)k oběma činnostem:-) - díky za ně!!!!

Lašské tance:
"Dnes jsme si fakt super užili s 1. až 3. třídou s Lašskými tanci. Vše šlo dle tvého doporučení (za které děkuji), ale bylo mi líto hrát pantomimu jenom na ukázku, takže jsme hráli na celé Lašské tance a vymysleli jsme společně v dílech mezi "Pilkami" pantomimický polní příběh - hrozně se jim to líbilo, tak sdílím:
Forma - Pilky dvě sloky (pantomima), 
            -díl "B" předstíráme práci na poli - kluci kosí kosou, holky jdou za nimi a vážou snopy, postupně jsme unavení a hrozně paří
            sluníčko
            -Pilky jedna sloka
            -díl "B" - dáváme si svačinu a pití v kruhu
            -díl "C" - jeden z nás ukazuje na nebe - blíží se bouřka a musíme rychle snopy naházet na vůz a schovat pod střechu
            -díl "B" - nakonec se nic neděje, tak se umýváme a oprašujeme od práce
            -Pilky jedna sloka
            -díl "B" - tady je to taková improvizace, ještě svačíme a najednou ta bouřka opravdu přijde a musíme se rychle schovat pod stoly."

Humoreska - zde souhlasím se vším, proto cituji v plném znění, je to takto opravdu lepší:-)
"Dále mám prosím dotaz k Humoresce, nějak jsem z tvého návodu nepochopila, jak rytmizovat říkanku do hudby?
Jede vláček, jede krajem, my si také na vlak hrajem - sedí na první dva takty a pak už to nejde, takže se dělá pauza? Vlastně to jde vždycky jenom na ty první dva takty motivu - což mi přijde škoda (i vzhledem možnostem textu viz Stálo prase na terase).
Nebylo by lepší třeba - Jede vláček, jede krajem, my si také na vlak hrajem, zapoj se a pojď si s námi hrát.
        Jeden vagón, druhý, třetí, zapojte se všichni děti, ve vlaku se svezu rád.
        Jede vláček, jede krajem, my si také na vlak hrajem, zapoj se a pojď si s námi hrát.
        Pára syčí, vláček houká, pan výpravčí z okna kouká, u kolejí nesmíš stát.
Samozřejmě by při tom mohli chodit a připojovat se do mašiny jako vagóny."