CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

čtvrtek 27. října 2022

Pták Ohnivák a pozvánka na seminář 4.- 6. 11.
I. Stravinskij - Pták Ohnivák
Prezentaci k celé dílně s hudebními sestřihy najdete ZDE!!


1) Motivace - ukázka z filmu Harry Potter. Uhodnete téma dnešní hodiny? Kdo je fénix? (zajímavé informace k symbolice najdete ZDE) Znáte podobnou postavu z českých pohádek (Pták ohnivák - K. J. Erben)? 
Tip: v literatuře se nabízí dílna s Vennovými diagramy - porovnání příběhů Pták Ohnivák Erbena a Afanasjeva.
Zajímavost: Rowlingová se inspirovala nejen postavou Ohniváka, ale také viteály - Kostěj v pohádce také zemře až po zničení vajíčka/viteálu. Inspiraci tímto příběhem Rowlingová přiznala.

2) Losování postav
a) poslouchání hudebních témat - ukazování karetb) vytvoříme skupiny podle jednotlivých postav, každá ze skupin se pokusí vymyslet pohybové ztvárnění postavy
c) propojení pohybu s hudbou

3) Hudba vypráví
Přepsaný příběh baletu v grafice Canva najdete ZDE, pracuji s tím tak, že v průběhu dílny čtu jednotlivé části, ke kterým se aktivity váží.

4) Jdeme Kostějovou zahradou 
Všude jsou kamenné sochy lidí a zvířat, které Kostěj začaroval. Když hudba přestane hrát, schovejte se rychle na strom = noviny ve dvojici, po každém takovém úniku se strom o polovinu zmenší (tuto aktivitu již znáte z předchozího článku v podobě mraků).


5) Příběh až k pírku (koupila jsem dekorační pírka ve Wiky hračkách a každému jedno rozdám)
a) Co vše umí pírko? (lechtat, šimrat, létat, psát, škrábat,...)
b) Scherzo - foukáme ve skupině, snažíme se pírko co nejdéle udržet ve vzduchu
c) intonujeme s pírkem - hlasem reagujeme na pohyb pírka
d) rozezpíváme se s pírkem (padá, padá, padá pírko k zemi)


6) Tanec s jablkem - kolový tanec princezen
Jako zlaté jablko využívám tenisových nebo masážních míčků.
Učíme se část ruské písničky, kterou použil nejenom Stravinskij v baletu, ale i jeho učitel Korsakov ve své Sinfonietě, použijeme český text:


TO JABLÍČKO ZLATÉ,  

OHNIVÁK PŘINES MI. 

TO JABLÍČKO VEZMI  

A POŠLI HO DÁL. 

PODÍVEJ SE NA NĚJ,  

JAK JE …. 


Sedíme v kruhu za sebou na zpívanou část děláme společný pohyb s předáváním míčku, v ostatních částech si masírujeme míčkem/"jablkem" navzájem záda.

7) Kostějův tanec s tyčemi Kostějovi chrastí kosti-rytmika s tyčemi, jednoduchá choreografie k poslechu. Opět přenesený známý princip s bambusovými tyčemi. Pracuji s nahrávkou skladby Korsakova, ze které pak Stravinskij vytvořil svoji adaptaci - můžete s žáky porovnat. Pro rytmickou hru s tyčemi je ale Korsakovova skladba vhodnější. 

a) Rozcvička - od jednoduchých rytmů ke složitějším

b) Nácvik rytmiky a pohybu k poslechu

8) Finále s poslechovou mapou z Carnegie Hall

a) poslechneme strhující finále a ukazujeme průběh skladbyb) hrajeme finále na Orffovy nástroje

c) vytvoříme pop verzi finále, která může znít třeba takto:


Věřím, že Vám poskytnuté pomůže ve Vašich hodinách a těším se na osobní setkání:-) . V příštím článku se můžete těšit na materiály od Olgy Kovaříkové, která mě jimi neúnavně zásobuje, jen já nestíhám vše vkládat, jak by bylo potřeba, za to se omlouvám.