CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

středa 30. března 2016

Dějiny hudby na 2. a 3. stupni aneb První Vaše vlaštovka

Dneska publikuji poprvé přípravu, která není z "mé dílny". Poslala jí ke sdílení na blogu paní Květuše Strejcová a já jí za to moc děkuji a doufám, že se přidá i někdo další. Přeci jen více hlav = více nápadů. Blog tak bude daleko pestřejší.

Jde o skupinovou práci k opakování dějin hudby.
Zadání:
Po dobu znějící nahrávky ( 6 minut) poskládejte ve skupinách kartičky do osmi sloupců. Pořadí dodržujte podle časového rozvržení v nahrávce. Ve sloupci řaďte následovně: stylové období, příjmení, křestní jméno, životopisná data, země, portrét. (Napsala bych na tabuli)Všímejte si kromě stylu hry i časové osy v horní části, pozadí a doplňků u jednotlivých skladatelů (vlasy, bradka, pokrývka hlavy).

Listy k tisku a nastříhání (Využijte barevných papírů):
Abyste mohli rovnou tisknout na barevné papíry a nemuseli moc upravovat, upravila jsem listy k tisku pro 5 skupin, jen portréty jsou na jednu A4, kam se vešly dvě skupiny.
Tabulka ke kontrole (vhodné pustit na závěr na tabuli, pozor na barevnost - snadno upravíte, nebo můžete zvolit papíry podle barevnosti paní učitelky Strejcové):

Myslím, že velmi pěkný nápad, který si každý snadno upraví podle svých požadavků na děti. Ještě jednou děkuji.

středa 23. března 2016

Hudba a film

Filmová hudba je poutavá záležitost pro všechny věkové kategorie a může posloužit i k nenásilnému osvojení teorie. Zejména na druhém a třetím stupni.

1) Melodram

Pro mě vzpomínková záležitost na má "předmateřská" učitelská léta:-), kdy měla má kolegyně a kamarádka Soňa krásný nápad na vystoupení deváťáků. Snad poslouží tento nápad i Vám. Jde o propojení krásného textu Vratislava Blažka - Život je bílý dům a titulní skladby z Amelie z Montmartru.
Máte-li šikovného klavíristu, nejde o žádnou virtuózní skladbu, můžete zdarma stáhnout zde
Takto to pěkně vyšlo:
2) Hudební výrazové prostředky:
Opět vděčná práce s pracovním listem, která ušetří hodně času, který můžete věnovat muzicírování:-)

ad 1) většinou děti říkají, že dotváří náladu v dané scéně, je dobré se společně zaměřit na to, jak to ta hudba dělá? Pracuje s dynamikou, melodií, rytmem, harmonií,...zkrátka s hudebně výrazovými prostředky.
ad 2) pustíme ukázku, poté společně zkontrolujeme a odůvodníme

Jak může hudba změnit film?


ad 3) snad jasná :-)
ad 4) je velká legrace - po vyplnění, práce v kruhu, kdy všichni sedí v tureckém sedu, každý má před sebou dřívko, to si od nástupu hlavního téma podáváme (bohužel se mi porouchal aparát na natáčení), tak doufám, že z popisu pochopíte. Na TÁ udeříme postaveným dřívkem o zem, na první TY položíme před souseda na druhé TY bereme dřívko před sebou. Poté přidáme v rytmu TÁ TYTY hru "na pusu" na "tlk" jazykem o tvrdé patro, napodobujeme tak cval koní:-)
Improvizační práce každý sám v sedě v kruhu od 0:54 do 1:02 (minuta) s nástupem tématu opět podáváme, od 1:20 improvizace s dřívkem a "tlk" každý sám až k závěru. Skladba zde
3) Star wars na boomwhackery
Osobně nepodléhám příliš trendům, ale třeba někdo z Vás tento tip uvítá, vypadl na mě na internetu:


Mockrát děkuji  za reflexe, které posíláte emailem, mám tak pocit, že má tato práce smysl. Pokud narazíte na nedostatky, kritika též vítaná:-)
Tipy od Vás:
Paní Gabriela Solařová poslala tip na toto video.


středa 16. března 2016

J. Haydn - S Úderem kotlů - aktivní poslech aneb Dějiny hudby v souvislostech

Myslím si, že cesta k dějinám hudby záživnější, než výkladovou formou, vede přes práci s konkrétním hudebním a obrazovým materiálem. Je jasné, že mnoho učitelů rádo tráví hodiny hudební výchovy výkladem, protože jsou tak schopni "ukočírovat" celou třídu a nemají tak s přípravou již za ta léta moc práce, ale nuda to musí být pro obě strany. Já ráda učím hudebku v co možná nejširších kulturních souvislostech, je to náročnější, ale o hodně zábavnější.
Nabízím práci s pracovním listem: 
ad 1)
Mám ověřeno, že děti "lépe fungují", když mají pocit, že něco (v tomto případě rysy klasicistního slohu) objevily samy. Je jasné, že musí být na tento způsob práce zvyklé, ale není tak obtížné se k tomu dostat postupným přechodem od společné práce k samostatné. Můžete nejprve pracovat společně, s návodnými otázkami (typu Jakým obdobím se nechává klasicismus inspirovat? - antikou,...), zapisovat třeba do vizuálně poutavější myšlenkové mapy na tabuli, děti zapisují v heslech do pracovního listu. Při další takové práci už dáváte jen návodné otázky. A ve finále pracují samy:-) Ale pořád společně kontrolujeme a upřesňujeme.
ad 2)
Děti mají jen sledovat dané grafické záznamy v průběhu hudby a zaškrtnout ten, který slyší (b). Kromě zdroje youtube, můžete využít i tento odkaz
ad 3)
Můžete použít například i barevnost boomwhackerů, pokud nejste vybaveni barevnými zvonkohrami. V chromatické sadě najdete i tón fis. Existují i chromatické zvonkohry. Ale ať na nástroj děti vidí, ideálně ho mají před sebou.
ad 4)
Začínám tím, že si téma přezpíváme nebo zapískáme, pak doprovodíme nejdříve hrou na tělo v rytmu 2. řádku, poté postupně zařazuji podle schopnosti dětí nástroje, které se mi z partitury hodí. Nezapomeňte na souvislosti - melodičnost klasicismu, hudbu dáme do souvislostí s tím, co jsme objevili v prvním úkolu:-)
Partitura:

ad 5)
Když ukážete, že je skladba pořád aktuální a láká proto mnoho hudebníků k tomu, aby si s ní "pohráli", nebudou ji třeba děti vnímat jako archiválii s nápisem "Nesahat a neposlouchat!". :-)
ad 6)
Můžete se společně pokusit převést skladbu do "popu". Neumím vytvořit hudební podklad, pokud někdo z Vás ano a dá ho tady k dispozici, budu ho chválit v každém článku:-)
Podklad, který můžete využít "s mírným zacpáním uší" :-) najdete zde, harmonicky přesnější jsem bohužel nenašla, třeba pošle někdo z Vás? Doprovoďte nacvičenou instrumentací.

Variace na pracovní list:-)
Pracovní list velmi snadno upravíte pro požadovanou věkovou skupinu, využívám třeba i při seznámením s variacemi, pak místo obrázků staveb můžete vložit do daného prostoru obrázek několika koleček, obdélníků, trojúhelníků,... a necháte děti vytvořit jejich vlastní nehudební variaci.
Pak může vzniknout třeba toto: (nebo kytička, geometrické patvary,...)
Společně si vysvětlete, jak se tvoří variace. 
Stopáž variací http://www.classicsforkids.com/music/hear.asp s malými nerozebírejte celé=nuda k nepochopení, pouštím většinou první variaci a pak tu nejsložitější, aby by byl jednoznačný posun. Vyberte si dle libosti:-)
Hlavní téma 0:00-1:03
Variace 1 1:04-2:05
Variace 2 2:06-3:10 (moll)
Variace 3 3:11-4:12
Variace 4 4:13-5:13
Přechod 5:14-5:28
Coda 5:29-5:51


Velmi ráda používám i ukázku z Umění poslouchat hudbu od I. Hurníka, kterou stáhnete za 15 korun zde a která pracuje mimo jiné s hudební představivostí. Děti mají za úkol hrát v místě, kde je úder kotlů. Ten v nahrávce chybí.
Budu opět ráda za jakýkoli komentář i kritický, který by moji snahu posunul zase o krok dál.
Tipy od Vás:
Paní Dita Lorencová zaslala toto:

Joseph Haydn - Symfonie č. 94  „Překvapení“ - 2. věta


1. poslech (do 0:35) - Proč se jí říká Překvapení?

2. poznat formu > variace (Už znají – učím na Mozartovi: https://www.youtube.com/watch?v=5vhJjGUUE4k)
Zde pouštím jen část – cca 2 min. – jen, aby poznali formu)

3. poslech s obrázkem

a) pustit 1. ukázku (0:00) – Víte, co znamená nákres? – Není třeba vysvětlovat, zatím to vždy pochopili sami.

b) Co mohou znamenat další nákresy? – Odhadují – něco dobře, něco ne. – Nevadí.

c) poslech dalších částí (reálné pořadí) > přiřadit nákresy (doplnit pořadí)
časy – (0:00),   1:09,   2:13,   2:45,   3:24,   4:31
0:00
2:45
3:24
2:13 (moll)
1:09
4:31


4. poslech celé věty – nákresy nebo slovní popis dalších variačních úprav
(např. původní melodie do doprovodu – 1:25;   melodie v terciích ...)

Mockrát děkuji!!!!! Mám radost!středa 9. března 2016

Kelímky aneb Za málo peněz hodně muziky

Je to pár let, co byl na internetu obrovským hitem "Cup song" , děti z deváté třídy za mnou tehdy přišly, zda bychom se ho nemohli naučit na závěr školního roku. Nakonec vystupovaly s něčím jiným, ale myšlenka mi zůstala a vzniklo toto :-)
1) Rytmická rozcvička s kelímky
Popíšeme kelímky rytmickými slabikami, pokud koupíte bílé kelímky, můžete je popsat lihovou fixou, já mám čiré, proto jsem vytiskla slabiky na papír, zalaminovala, rozstříhala a na kelímky přilepila oboustrannou izolepou.
Rytmy k vytisknutí:

Utvoříte kruh, po kruhu pošlete do sebe vložené "rytmické kelímky", každé dítě si vezme jeden. Poté si sednete doprostřed nebo obcházíte kruh a na bubínek ťukáte dvoudobé metrum, nebo můžete hrát střídavě tóny kvinty na melodický nástroj (metalofon, xylofon, bw, zvonkohru). Děti postupně hrají své rytmy hrou na tělo a kelímek a ostatní ihned opakují jako při hře na ozvěnu.
2) Doprovod poslechu hrou na kelímky
Velmi oblíbená kruhová aktivita.
Metodika nácviku: 
a) jednoduché předávání
Děti sedí v kruhu, každé má před sebou jeden kelímek dnem vzhůru, připraví si pravou ruku, učitel říká raz a dva. Na raz uchopí pravou rukou kelímek, nadzvedne a na dva dá před souseda po pravé straně, takto si posílají děti kelímky po kruhu. 


b) složitější předávání
Princip obdobný jako u a), jen těžší rytmus.


c) doprovod rytmem z "Cup songu"
Je velmi efektní.
Popis:
Pokud již máte pocit, že dětem rytmus jde, pusťte si k rytmice nahrávku. 
Vhodné skladby k doprovodu:
Kankán  s hrou na kelímky alá "Cup song" zde
Beatles - Žlutá ponorka s hrou na kelímky alá "Cup song"zde
Radeckého marš s hrou na kelímky alá "Cup song":


Můžete vybrat poslech tematicky k teorii, kterou zrovna probíráte. S malými dětmi pochopitelně klidně zůstaňte u jednoduchého předávání i k poslechové skladbě.

3) Hra s kelímky doprovázená beatboxem ("bum" a "čč") nebo rytmickými nástroji
Do vnitřku kruhu vyberete několik děti, které doprovodí hru na kelímky beatboxem nebo rytmickými nástroji. Děti můžete obměňovat.

Tip
Na článek v Hudební výchově, který se tomuto věnuje, autorkou je Jitka Kopřivová
Hudební výchova, podklady a videa naleznete ZDE.

středa 2. března 2016

B. Smetana - Vltava - aktivní poslech

Aktualizace: 21. 11. 2017
Díky Ivetě Koníčkové, která s dětmi natočila video z realizace Vltavy v 6.C a podělila se.

Aktualizace: 4.9. 2017
Narazila jsem na krásnou Vltavu od Clarinet Factory.

Aktualizace 10.6.2017
Protože jsem zjistila, že toto je nejvyužívanější článek, rozhodla jsem se jej rozšířit o další nápady, které jsem použila i na podzimním semináři Orffovy společnosti.
1) Losování a doprovod Vltavy na "nenástroje"

Do středu třídy položím plastové talíře, bambusové tyče a igelitovou plachtu, pak nechám losovat kartičky, podle kterých utvoří tři skupiny a rozeberou si předměty ze země.
Voraři - bambusové tyče, ti, co rýžují zlato - talíře a řeka - plachtu. Na tyče se hraje úderem o zem - představa odražení vorařů, na talířky nehty zespoda - jednou rukou držím a druhou přejíždím prsty, plachtu uchopí více lidí a vlní s ní v rytmu - volný pohyb. Nácvik nejprve "nasucho", potom do nahrávky viz partitura. První prodlouženou dobu hrají tyče, tři osminy naváží talíře viz partitura níže.
2) Instrumentace 
Ve druhé fázi přecházím k instrumentaci, pak k propojení hry i s plachtou a na závěr propojuji s reálným zvukem, to opravdu zkuste, stojí to za to:-)

Překvapivě pěkné je propojení instrumentace s reálným zvukem (Vinořského potoka:-) ) Zvuk potoka zaznamenaného na diktafon naleznete ZDE.

Poslechová mapa
Přikládám i ověřenou poslechovou mapu, kterou jsem udělala s vazbou na vlastivědné znalosti v 5. třídě.
Stopáž se téměř kryje s úryvky z domina níže.
1) motiv - zakresli, kde začíná řeka Vltava, lze doplnit i název pohoří (Šumava)
2) motiv - označ nástroj, který slyšíš
3) motiv polky - označ taktovací schéma (je to na dvě či tři doby?)
4) motiv vil - vybarví podle citu
5) motiv Svatojánských proudů - zakreslí dynamiku
6) motiv Vyšehradu - na kterém břehu řeky se nachází Vyšehrad (pravém břehu)
7) motiv soutoku - Doplň, do které řeky se Vltava vlévá - Labe

Původní článek:
Práci s poslechem Vltavy vybírám zcela záměrně, protože si myslím, že se nenajde učitel hudební výchovy, který by se dovedl tomuto poslechu vyhnout a také proto, že mě mrzí, že se u poslouchání Vltavy, potažmo Mé vlasti, děti většinou hrozně nudí a v lepším případě hlásí: "To znám z reklamy na pivo!" :-) Aby tomu bylo trochu jinak, nabízím několik tipů pro práci s touto skladbou.
Práce pro 1. stupeň
Myslím, zajímavá zejména poslední částí, kdy děti tančí s igelitovou plachtou (na zakrytí ploch při malovaní), stojí pár korun a udělá hodně služby a dobře symbolizuje řeku.
1) Pracovní list
Možná někomu z Vás lezou na nervy pracovní listy, souhlasím, nemělo by se v hodinách hudební výchovy moc psát... Pokud zvládnete obsah listu udělat jako společnou práci/debatu s "myšlenkovou mapou" na tabuli, jen do toho. Pracovní listy předkládám, abyste se do toho vůbec chtěli pustit, usnadní hodně práce. Ti, kdo znají, naleznou snad alespoň trochu inspirace.
Ráda pracuji s hudební představivostí, té je věnována první část pracovního listu. Nechte děti fantazírovat.
Úryvky k druhé části pracovního listu:
Tip: Ukázku polky je možné dobře využít i ke hře na dirigenta.
2) Práce s igelitovou plachtou (podle počtu dětí ve třídě zvolíme počet plachet - obvykle 2 skupiny = 2 prameny) 
K této práci se hodí prvních 5:40 z https://www.youtube.com/watch?v=Zz9okzlhDSk
Pokud máte třídu zvyklou na netradiční způsob práce, můžete symboliku k úryvkům vymýšlet společně. Igelit symbolizuje vodu. Jak by mohla vypadat pramenící řeka? Budete možná překvapeni, na jaká řešení společně přijdete. Igelitovou plachtu před puštěním hudby rozbalíme a srolujeme nejlépe úhlopříčně, jako když ždímáme prádlo. Při motivu pramenící řeky každý drží vzniklé "igelitové lano" a společně se pohybujeme jako pramen řeky. Při hlavním tématu plachtu roztáhneme, děti drží za okraje a vlníme s ní, dojde i k hezkému zvukovému doprovodu, při polce položíme plachtu na zem a "tančíme" - poskakujeme v polkovém kroku po obvodu plachty.
Tip: Při opakovaném poslechu můžeme pustit třeba jen úryvek polky a ptát se, odkud hudba pochází? Pak rozdělíme dětí "alá" prvý, druhý na dur a moll:-) a vytvoříme dva soustředné kruhy, pohybující se protisměrně. Děti se střídavým podáváním rukou proplétají v rytmu polky.

Tato práce s plachtou se dá využít i pro různé akademie, pak doporučuji plachtu při výtvarné výchově modře pomalovat.
Pro 2. stupeň:
Jako motivaci v úvodu pouštím ráda k různým skladatelům vybraný úryvek z pořadu Toulky českou minulostí, který je volně ke stažení na stránkách Českého rozhlasu. Zde jsem vybrala část věnovanou vzniku cyklu symfonických básní Má vlast. Aby děti byly motivovány poslouchat, zadávám jednoduchý úkol. Poslouchejte, po skončení se zeptám na několik otázek. Jak se jmenuje známý cyklus symfonických básní od B. Smetany? Kolik má částí a jak se jednotlivé části jmenují?
Úryvek z  pořadutrvá 5 min. To je, myslím, tak akorát...
Poté společně projdeme jednotlivá témata/úryvky, můžete využít text z volně dostupné publikace Nebojme se klasiky. Abychom přiměli děti k pozornosti, je dobré vypsat témata dopředu a pouštět je "na přeskáčku" s tím, že číslují podle poslechu.
Motiv pramenící Vltavy
Hlavní téma
Lesní rohy - lov
Vesnická svatba
Víly
Svatojánské proudy
Hlavní téma v Edur
Vyšehrad
Závěr
Poté rozdám do dvojic domino, pustím celou Vltavu, většinou ani celou nedoposlechneme a děti skládají v průběhu poslechu. Složí i ti, kteří neznají notopis, stačí orientace, navíc přece už "vědí", jak jdou témata za sebou... Do sešitu by se dívat ale neměli.

Všechna videa jsou velmi snadno převeditelná do formátu MP3 (rovnou při stáhnutí) pomocí programu Atube, který je volně k dispozici na slunecnici.cz
Tip: Můžete využít i instrumentaci z již zmíněné publikace. Zde. Vzhledem k tomu, že autoři úpravy zvolili původní tóninu, můžete doprovodit jen některými z hlasů původní nahrávku. Nebo je možné zpívat hlavní melodickou linku na "dávadá" či "bublání" (vysvětleno níže) a připojit basovou linku s kytarou a rytmickými nástroji,..
Lze také navázat písní Široký, hluboký, rozezpívávat se na "vltavské motivy" přes rourku do vody v kelímku - hodně efektní, hlavně pro uklízečku:-)), ale zvuk zajímavý. Jako rourku používám uříznutý kus z krytu na kabely, prodává se na metry, hodně laciný a využitelný třeba i na výrobu velmi populárního kazu. Možností je hodně...

Pokud byste se chtěli věnovat Mé vlasti projektově, velmi pěkný rozbor Šárky ve formě aktivního poslechu najdete v publikaci J. Herdena My pozor dáme a nejen posloucháme

Literární přesah v povídce Vltava Z. Svěráka.

Domino s životopisnými údaji najdete ZDE.

Budu ráda opět za jakýkoli komentář, tip, upřesnění,...