CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

čtvrtek 27. října 2022

Pták Ohnivák a pozvánka na seminář 4.- 6. 11.
I. Stravinskij - Pták Ohnivák
Prezentaci k celé dílně s hudebními sestřihy najdete ZDE!!


1) Motivace - ukázka z filmu Harry Potter. Uhodnete téma dnešní hodiny? Kdo je fénix? (zajímavé informace k symbolice najdete ZDE) Znáte podobnou postavu z českých pohádek (Pták ohnivák - K. J. Erben)? 
Tip: v literatuře se nabízí dílna s Vennovými diagramy - porovnání příběhů Pták Ohnivák Erbena a Afanasjeva.
Zajímavost: Rowlingová se inspirovala nejen postavou Ohniváka, ale také viteály - Kostěj v pohádce také zemře až po zničení vajíčka/viteálu. Inspiraci tímto příběhem Rowlingová přiznala.

2) Losování postav
a) poslouchání hudebních témat - ukazování karetb) vytvoříme skupiny podle jednotlivých postav, každá ze skupin se pokusí vymyslet pohybové ztvárnění postavy
c) propojení pohybu s hudbou

3) Hudba vypráví
Přepsaný příběh baletu v grafice Canva najdete ZDE, pracuji s tím tak, že v průběhu dílny čtu jednotlivé části, ke kterým se aktivity váží.

4) Jdeme Kostějovou zahradou 
Všude jsou kamenné sochy lidí a zvířat, které Kostěj začaroval. Když hudba přestane hrát, schovejte se rychle na strom = noviny ve dvojici, po každém takovém úniku se strom o polovinu zmenší (tuto aktivitu již znáte z předchozího článku v podobě mraků).


5) Příběh až k pírku (koupila jsem dekorační pírka ve Wiky hračkách a každému jedno rozdám)
a) Co vše umí pírko? (lechtat, šimrat, létat, psát, škrábat,...)
b) Scherzo - foukáme ve skupině, snažíme se pírko co nejdéle udržet ve vzduchu
c) intonujeme s pírkem - hlasem reagujeme na pohyb pírka
d) rozezpíváme se s pírkem (padá, padá, padá pírko k zemi)


6) Tanec s jablkem - kolový tanec princezen
Jako zlaté jablko využívám tenisových nebo masážních míčků.
Učíme se část ruské písničky, kterou použil nejenom Stravinskij v baletu, ale i jeho učitel Korsakov ve své Sinfonietě, použijeme český text:


TO JABLÍČKO ZLATÉ,  

OHNIVÁK PŘINES MI. 

TO JABLÍČKO VEZMI  

A POŠLI HO DÁL. 

PODÍVEJ SE NA NĚJ,  

JAK JE …. 


Sedíme v kruhu za sebou na zpívanou část děláme společný pohyb s předáváním míčku, v ostatních částech si masírujeme míčkem/"jablkem" navzájem záda.

7) Kostějův tanec s tyčemi Kostějovi chrastí kosti-rytmika s tyčemi, jednoduchá choreografie k poslechu. Opět přenesený známý princip s bambusovými tyčemi. Pracuji s nahrávkou skladby Korsakova, ze které pak Stravinskij vytvořil svoji adaptaci - můžete s žáky porovnat. Pro rytmickou hru s tyčemi je ale Korsakovova skladba vhodnější. 

a) Rozcvička - od jednoduchých rytmů ke složitějším

b) Nácvik rytmiky a pohybu k poslechu

8) Finále s poslechovou mapou z Carnegie Hall

a) poslechneme strhující finále a ukazujeme průběh skladbyb) hrajeme finále na Orffovy nástroje

c) vytvoříme pop verzi finále, která může znít třeba takto:


Věřím, že Vám poskytnuté pomůže ve Vašich hodinách a těším se na osobní setkání:-) . V příštím článku se můžete těšit na materiály od Olgy Kovaříkové, která mě jimi neúnavně zásobuje, jen já nestíhám vše vkládat, jak by bylo potřeba, za to se omlouvám. 


 středa 24. srpna 2022

F. Chopin a tipy na aktivní poslech aneb ohlednutí za LDHV 22

Tak i letos sem vložím materiály, které jsem připravila pro LDHV, týden to byl opět báječný. :-)
Začneme Chopinem, v dalších článcích se můžete těšit na práci s písní Bella Ciao, Ptáka Ohniváka a L. Andersona :-) Pěkný přípravný týden:-)

     Dešťová hodina

Vi  Životopis F. Chopina nadabovala O. Kovaříková
      Chopin – Preludium Rain drop

Vi

Motivace paměťovka – nosím kapku (polystyrenovou kuličku) ve dvojici na mraku (novinách)  a procházím mezi kartami s dynamickým popisem a snažím se zapamatovat terminologii. Když si všechny termíny pamatuji, usedám na židli v kruhu.

Pak vyzvu děti klasicky k tomu, aby všechny termíny, které si pamatují, zapsaly na papír, usouvztažňujeme a navazujeme hrou podle dynamických pokynů/pohybů těla na balónky a deštníky.

(Karty s dynamikou k tisku samostatný soubor.)

Pro starší

Využívám jako motivaci korespondenci

Nechám děti losovat proužek dopisu a ptám se, co to je? Kdo je autorem? Kdo adresátem? Na základě korespondence vymezíme krásně romantika i romantismus. O Chopinovi v době covidu vyšel skandální pořad Chopinovi muži: Chopin’s love letters to men ‘deliberately’ hushed up, claims new programme - Classic FM, který tvrdí, že byl Chopin homosexuál, ale protože jde o polskou ikonu, není možné se "dopátrat" pravdy. V této návaznosti používám i duhové deštníky a duhový padák. 

Hodí se i hra Já mám, kdo má, pro kterou jsem vytvořila fiktivní rozhovor s F. Chopinem


Pokud by Vám nevyhovoval formát karet, zašlu ráda větší:-)

Tip

Ke vzniku skladby Rain Drop naleznete příběh G. Sandové v knize Milostná sonáta.Pustím skladbu ještě jednou, tentokrát se snažím vybrat bloba, který odpovídá náladě skladby. Tento Willsonův psychologický test výborně slouží i k interpretaci literárních děl, pomáhá s pojmenováním emocí.       Melodram - Václav Hrabě +  Rain drop

Na horkých střechách zasyčel déšť,

jako když hoří suchá tráva.

Promoklá tramvaj odbíjí šest,

na město tiše poprchává.

Jdu sama v dešti, za řekou hřmí

Ne, nevadí mi zmoklá hlava.

Jen se mi zdají bláznivé sny,

že prší na město voňavá tráva

Potichu si zpívám

do rytmu deště

náhodná slova

o zmoklém městě

Jdu, nevím vůbec kam

a s každou kapkou

zas znova začínám.

Pod polštář dám si až půjdu spát

blues o dešti, v němž voní tráva.

Snad se mi bude celou noc zdát,

že venku tiše poprchává.

  Modré kapky (balónky) a deštníky (hra na ně čínskými hůlkami) 

a)      Hra s dynamikou – se zavřenýma očima reagujeme na hlasitost deště, jeho zesilování a zeslabování.

c)      Hra podle kapek/deštníků – malá kapka TY, velká kapka TÁ

Hra na ozvěnu – kapky čtou rytmy, jak ukazuje učitel a deštníky je po nich opakují, pak se vymění, deštníky čtou rytmický zápis a kapky ho po nich opakují.


 Losování říkadel/pranostik – jejich rytmizace na balónky a deštníky, hra na tělo

Medardova kápě, čtyřicet dní kape, Déšť na Víta – špatný budou žita, Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená, Slunce peče - déšť poteče

 

a) rytmizace jednotlivých pranostik ve skupinách

b) kánon s říkadlem Medardova kápě

c) propojení říkadel do vícehlasu

Výborně se hodí Dešťová písnička L. Pospíšilové z publikace Ententýn a Mandolína – propojení v rondo s pranostikami.

 Grafické záznamy a skladby F. Chopina – rozvoj grafomotoriky (propojení se šátky, stuhami, čističi dýmek,…

a)     Jednoduššía)      Poslouchat a seřadit pomíchané proužky – možné nalepit, pak ukazovat.

b)     Malovat do vzduchu.

c)      Malovat na záda spolužákovi.

Zdroj nápadu: (17) Fryderyk Chopin - Kontredans Ges-dur - Zabawa grafomotoryczna - YouTube

 

b) Složitější záznam 
a)      Vybírání karet k sestřihům - mám vytisknuto každé téma na A4

Sestřihy:

Téma A  https://youtu.be/RXV9L8sEsR0

Téma B https://youtu.be/T5u0BsLp89M

Téma C https://youtu.be/A2Kr81UoYHY

Téma D https://youtu.be/S1Rvc4JAwQo

b)     Prstem po grafickém záznamu/ malování na záda podle videa s průběhemc)      Rozdělení do skupin, každá skupina obdrží QR kód a jejím úkolem je vymyslet pohyb ke grafickému záznamu s deštníky na hudbu z QR kódu.

d)     Přehrání celé skladby s pohybem jednotlivých skupin.

 

Hra s pruhy modrého krepového papíru – pohybovka, vlny

·        Zkouším poslat po pruhu kapku kamarádovi  (polystyrenovou kuličku) – do dvojice 1 pruh.

·        Vlníme ve dvou řadách – v každé ruce jeden pruh, vlnění s krepovým papírem vypadá velmi efektně.

·        Vhodný poslech – Etuda Oceán, tento poslech využívám i při práci s plachtou.

     Hra s padákem:

     Pokud jste ještě nezařadili hru s padákem na 2. st., určitě se toho nebojte, šlo o nejhezčí hodiny loňského roku. Videí naleznete celou řadu.

      a) vlny a vlnky - improvizované vlnění s plachtou

      b)  na 4 doby velký padák ke stropu a zpět k zemi

      c) podobně jako u b, ale jdeme do středu a zpět, čímž vytvoříme hřib

      d) rozdělíme se na 1. a 2. a podbíháme proti směru hodinových ručiček na první volné místo

      e) 1. na zem do středu pod plachtu a 2. nad nimi dělají osvojené prvky s plachtou

      d) stan - nabereme vzduch pod padák a přisedneme všichni k zemi

      f) před opakováním aktivity je třeba skupinu zklidnit, proto zařazuji teambuildingovou aktivitu - usaďte molitanový míč do středu plachty, to výborně promění dynamiku třídy.

      Mrak

       - aktivita, ke které mě inspirovala na podzimním semináři ČOS jiným pokusem s kapátky Monika Václová

·        kapání na zvuk trianglu do pěny na holení na hladině vody ve sklenici, pouštím k tomu Nocturna.Hra na bambusové tyče do nahrávky - metodiku k tyčím naleznete v článku k Bella Ciao.

-  od jednoduchých rytmů ve 4/4 taktu ke složitějším

Už jsme tuto skladbu slyšeli? :-)


Zkuste i pěknou hru na tělo:-)