CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

pátek 17. května 2024

Hudebka na dotek = seminář, který stojí za to!


Vím, že síly s koncem roku ubývají, proto s tímto seminářem neváhejte, energie Karolíny Řepové je nakažlivá:-)

HUDEBKA NA DOTEK.
Workshopy se konají 25. 5. od 14:00 do 18:00 v krásném prostředí kostela sv. Šimona a Judy, na Praze 1 a mají akreditaci MŠMT. Uhrazení kurzovného, které činí 900,- je možné z šablon ZŠ. Přihlásit se můžete na emailu: e. kolkova@fok.cz
Workshop nabídne množství nápadů pro hodiny komplexní hudební výchovy. Od práce s písní, přes doprovody hrou na tělo či s využitím Orffových nástrojů, až po poslechové či pohybové činnosti. Dílny jsou určeny učitelům s praxí i bez ní. S chutí vyzkoušet si něco nového a získat inspiraci pro své hodiny HV.
Workshop vede skvělá lektorka Karolína Řepová a pořádá je Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ve spolupráci s Českou Orffovou společností.
Těšíme se na vás!

sobota 23. března 2024

Alois Hába aneb sdílení od Jarmily Šiřické

Tento článek mi poslala ke sdílení Jarka Šiřická už v listopadu, bohužel se k němu dostávám až nyní, doufám, že Vám také dobře poslouží:-) 

Veškeré materiály, které mi Jarka poslala najdete ke stažení ZDE.
1) Rozdělení do skupin - dle víček od PET lahví nebo dle částí rozděleného obrázku viz níže.

2) Práce na stanovištích - seznámení s osobností A. Háby viz kruhový výcvik pod odkazem.

3) Společná reflexe zjištěných informací.

4) Poslech skladby a improvizovaný doprovod skladby na gumičkovníky, frkačky, chřestidla a jiné netradiční nástroje (které nástroje jsou schopné prezentovat čtvrttón, ..).


5) Hovor o osobě A. Háby - jak si žáci představují osobnost A. Háby, co se jim zdá na jeho životě a díle zajímavé a jaké emoce v žácích jeho hudba vyvolává.

6) Hudební testík - ppt + tabulka (žáci viditelnou fixou křížkují odpovědi, v závěru  dle pokynu učitele naráz lístek zvednou nad hlavu a dle konstelace křížků lze ihned žákovskou práci ohodnotit).

Místo testu mohou žáci vyplnit obrázek skladatele (lze též využít v úvodu hodiny při rozdělení do skupin, ale nemusel by vyjít čas v hodině). Každý člen skupiny dostane část fotky A. Háby a vybarvujeme kruhy. Pak skupina celý obrázek složí.


7) Práce ve skupinách (max. 5 skupin). Obrázky emocí vytvořených pomocí umělé inteligence - každá skupina dostane tři obrázky a charakterizuje je pomocí výrazových prostředků (nejdříve se zaměříme na výtvarné pojmy, ty pak přeneseme do hudební roviny) a emoci pojmenuje.Skupina si vybere jeden z obrázků a pokusí se ho zhudebnit. Své dílko nahrají na telefon nebo připraví pro vystoupení před třídou - nechávám na volbě žáků.

8) Prezentace děl - skupina předloží tři přidělené obrázky a prezentuje svou hudbu, ostatní skupiny se snaží určit zhudebněný obrázek a také název emoce, která byla takto prezentována. (Hra skupin s využitím Orffova instrumentáře a netradičních nástrojů - gumičkovník, nafouklý balonek, ....)

Pod odkazem výše jsou obrázky i s názvy (pro kontrolu, doporučuji si obrázky očíslovat a legendu dát bokem).  Do skupin názvy nedávám. Pro děti bylo zajímavé zjištění, zda byl jimi název vylosované emoce správně určen.

To je pro tentokrát vše, doufám, že se již brzy dostanu k boomwhackerovým zástěrám, které mám od léta a výborně slouží.


pátek 3. listopadu 2023

Verdi aneb nejen za jídlem do Itálie:-)

Zdravím Vás, dnešní článek bude věnován dílu G. Verdiho.

Motivace: pustím video, kam myslíte, že se dnes vydáme?


Děti znají většinou druhou reklamu, první je spíš pro nás, pamětníky:-)
Ano, vydáme se do Itálie. U jídla chvíli zůstaneme, kromě pizzy je zde totiž velmi oblíbené ještě jedno jídlo, které to je?

Hra špagety
Jde o hru, kdy si stoupneme do kruhu a snažíme se v různých emocích objednat špagety. Do kruhu jde po vyvolání emoce učitelem ten, kdo chce. Pomoci nám mohou emoční kartičky, kterých najdete v šablonách Canvy opravdu velký počet, například ZDE. U stydlivějších kolektivů velmi dobře funguje, když jdou v emoci rovnou všichni najednou, aby nebyl nikdo vystaven pozorování a všichni si mohli svoji emoci prožít naplno bez ostychu. 

Hra s emocemi
 • poslechni si 4 úryvky skladeb a přiděl každému z nich smajlíkem emoci, seřaď od + k - 
 • dětem rozdávám proužek s QR kódy pro připomenutí ukázek (nahrávky naleznete i v prezentaci pod článkem
 • následně tvoříme dvojice, které musí dojít ke společnému kompromisu, čtveřice, osmice - až ke společnému řešení :-). Aktivita je inspirována publikací Třída v pohodě.

Rigoletto strip
Možná někdo z Vás využije i rozstříhaný komiksový pruh k opeře Rigoletto. Pomocí kouzelné gumy v Canvě můžete podobné texty velmi snadno přeložit a graficky upravit. Originál byl v angličtině.
Aida - poslech s průběhem

 • hra s víčky od PET - čtyři barvy, čtyři skupiny
 • každá skupina vymyslí svůj osobitý zvuk na jednu dobu
 • každému ze symbolů přiřadíme jednu skupinu
 • hra podle partitury - pomalu nasucho
 • hra s videoprůběhem
 • každý ze symbolů může představovat i jeden druh rytmických nástrojů (bubínky, dřívka, tamburínky, vajíčka,...)

 • co je soudný den? Upozornit, že se objevuje napříč náboženstvími, nejde pouze o křesťanskou záležitost.
 • uvedeme do souvislosti: requiem = mše za mrtvé, v tomto případě zhudebnění mše za mrtvé. Dies Irae je část této mše, která zobrazuje soud nad zesnulými. Pustíme ukázku od G. Verdiho. Vystupujeme do nebe, nebo sestupujeme do pekla? Proč?
 • poslechneme dva úryvky, který z nich je obsažen ve skladbě, kterou jsme před chvílí slyšeli?
Téma Montyho Normana z James Bonda - skladba G. Verdiho mu byla velkou přiznanou inspirací, podobně byl údajně skladbou ovlivněn o H. Zimmer (skladbu s motivem jsem však nedohledala)Téma Verdiho z Dies Irae • v závislosti na zdatnosti kolektivu můžeme oba motivy porovnat
 • využijeme jeden z motivů (v prezentaci, kterou najdete pod odkazem na konci článku najdete i podklad s motivem ve smyčce)
 • motiv hrajeme jako ostinato na Orffovy nástroje a snažíme se vymyslet text k Soudnému dni, inspirovat se můžeme českým překladem Dies Irae z Wikipedie
 • vznik rapované "mše" :-)
Práce s písni Soudný den, kterou známe od Spirituál kvintet
 • píseň lze zpívat jako quodlibet s Drunken sailor
 • doprovázíme na Orffovy nástrojeZávěr - hra na tělo
 • osvojíme si hru na tělo
 • propojení s poslechem, v úpravě bychom měli poznat úvodní skladbu z reklamy:-)
Další tipy:
Tak to je na chvilku vše, přeji Vám klidné podzimní dny a těším se s mnohými z Vás na setkání v Letňanech 24.-26.11. 
sobota 7. října 2023

Tajemství hodinového strojku - dílna z LDHV + pozvánka do Letňan

Po delší době jsem se dostala k tomu, abych sem přihodila další článek, mockrát děkuji Petře Sladké, která s námi sdílí hudební křížovku, křížovku i prezentaci k ní naleznete ZDE.Podělím se s Vámi o jednu z dílen, kterou mnozí z Vás zažili naživo na LDHV, budu vděčná za jakékoli postřehy a zlepšováky:-)


Tajemství hodinového strojku, celou prezentaci k dílně i se zvukovými nahrávkami naleznete ZDE

K této dílně mě inspirovala kniha Muž z hodin, která prolíná několika aktivitami, lze ale pracovat i s jednotlivými nápady a nebo propojit v dlouhodobý projekt.Motivace - hledání budíku

·      Zavřeme oči a snažíme se zaposlouchat. Slyšíte hodiny? Učitel obchází kruh s budíkem v ruce a nechává děti zaposlouchat do zvuku tikání. Pak budík schová někde ve třídě, nechá děti otevřít oči a jejich úkolem je hodiny najít. Využívám budík za pár korun z Pepca😊 Tato aktivita pomůže zklidnit kolektiv a navodit soustředěnost.

    Rytmizace říkadla:

Rytmicky deklamujeme, připojíme hru na tělo/nástroje/pohyb. Následně vytvoříme rytmický vícehlas v kánonu. Propojíme s poslechem Haydnovy symfonie - deklamujeme do nahrávky.

 

Losujeme obrázky hodin


Jaký zvuk dělají tyto hodiny? Vymezíme prostor jednoho 4/4 taktu. Rozdělíme děti do skupin a necháme je společně vymyslet zvuk k jejich obrázku hodin. Vyslechneme jednotlivé skupiny a propojíme opět v polyrytmii, zvuky hodin opět můžou zaznít za zvuků symfonie.

·     Hodinová židličková - poslech J. Haydn, Hodinová symfonie

   Taky Vás trochu zlobí, že děti dnes téměř neumí číst čas na klasických hodinách? Vyzkoušejte Tuto hru:-)

·   Postavíme židle do kruhu, po vnitřním obvodu rozkládáme číslice (arabské/římské) - vzniknou nám třídní/věžní hodiny, uvnitř kruhu leží kartonové hodinové ručičky.  V kruhu máme o dvě židle méně než dětí, děti chodí v průběhu znějící hudby, v momentě, kdy hudbu učitel zastaví, snaží se, co nejrychleji sednout na židli, dvojice, která si nesedne, má za úkol pomocí ručiček ukazovat čas hodin, který jim sdělí učitel. Pro kontrolu může čas ukazovat učitel na svých papírových hodinách.

 

       Písnička Nový dům

     Píseň je v pentatonice, s dětmi ji doprovázím jednoduchým improvizovaným ostinatem na dlaňové boomwhackery (trubičky z Hudebních nástrojů jinak)


Práce s poslechem Leroy Anderson – The Syncopated clock  

(POZOR V PREZENTACI TRANSPONOVÁNO)

Tento poslech je v rondové formě a patří mezi oblíbené po celém světě.

Hodiny šli dlouhou dobu dobře, ale pak se s nimi něco stalo, poslouchej... (přestaly jít pravidelně)

·        Rapovaní textu do čtvťových hodnot - učitel má rytmickou představu o tématu A :-) Text má vazbu ke knize Muž z hodin:-)
Hádání tématu, které téma odpovídá rytmicky našemu rapu? Střižené nahrávky najdete ve sdílené prezentaci.

·      Připojíme melodii. Naučíme se jednoduchou písničku, která odpovídá části A ve skladbě The Syncopated Clock.

  

·        Kolikrát se téma ve skladbě objeví? 

  


 Hra s transponovanou nahrávkou. Na část B rychlá škatulata, vyměním nástroj (zvonkohra, metalofon, xylofon, ukulele), na téma C pantomimicky předvádíme “Budíčeeeek!!” (vstáváme od nástrojů a cvičíme, protahujeme se, voláme.

·        Instrumentace/Kánon C. Orff Bim bam bum (Česká Orffova škola I)


Tipy:

     Skupiny – zhudebnění obrazu hodin? (Dalí, tekoucí hodiny)

    Vhodné písničky/skladby k tématu:

     L. Pospíšilová - Čas utíká mezi prsty

     Reiner, Lischka - Hodinářský krámek

     H. Zimmer: Tick Tock 

     Od 18. minuty najdete inspiraci ve videu níže.I když jsem článek napsala ve zkratce, věřím, že Vám nápady přijdou vhod:-) Něco Vás v této souvislosti napadlo? Máte nějakou osvědčenou aktivitu, která by se k tématu hodila? Budu ráda, když se podělíte. 

Přeji Vám pohodový školní rok a těším se třeba v Letňanech na viděnou:-)  

Orffovské jiskření, tvoření a slavení, na kterém můžete načerpat síly i inspiraci do zimního času. Vaši duši ztiší i naladí Ondřej Tichý, hudebně - výtvarnou dílnou vás provede Monika Václová, písničkami Pavla Jurkoviče vás roztančí a rozezní Markéta Demartini, Jana a Maruška Žižková. Novou inspiraci přinesou i Eva Čermáková a Markéta Pavlíková, s nimiž se setkáme v Letňanech poprvé. Lenka Pospíšilová vám představí nové písničky z druhého dílu ,,Ententýny", kterou na semináři také pokřtíme :-).

Další podrobnosti najdete v přiložené pozvánce. Přihlašovat se můžete prostřednictvím tohoto Google formuláře: https://forms.gle/VNQYTrKMjnjUu8GV9