CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

pondělí 31. prosince 2018

Střípky muzikoterapie v hudební výchově na 2. stupni - LZE TO :-)

V posledním článku tohoto roku bych se s Vámi chtěla podělit o pár aktivit, ke kterým mě inspirovala muzikoterapie, o které se v poslední době hodně mluví na různých seminářích a která má jistě své místo v hudební výchově.
Střídání rolí/emocí během hudby:
Tuto aktivitu jsem převzala od Karolíny Řepové, vyzkoušela v různých obměnách ve všech třídách na druhém stupni a mohu vřele doporučit! Aktivitu realizuji v kruhu, kdy si děti mění místa během znějící hudby v nějaké náladě/roli, používala jsem nahrávku doporučenou Kájou, ale lze jakoukoli, kterou máte oblíbenou, třeba tuto nebo třeba Happy.
Je třeba dát "hře" pravidla, nikdo do sebe nevráží a nevydává zvuky. 
Velmi dobře funguje, když učitel dělá průvodce a například popisuje školní den. Ráno jsem zaspala, na poslední chvíli utíkám se strachem do školy,... Osvědčil se mi posun od negativních emocí k pozitivním (radost z odpadlé hodiny matematiky, z dobrého oběda, ....), promění to náladu celé hodiny. Nebo lze využít emočních karet - vytisknutých na A4, kdy náhodně losuji kartu s emocí, se kterou si pak měníme svá místa v kruhu, karty ukazuji ve zdvižené ruce, zde může být snadno průvodcem i kterékoli z dětí. 
Do googlu stačí zadat Emotion Cards a můžete si vybrat z mnoha sad - kreslených i reálných.:-)
Relaxace:
V prosinci i naši školu postihlo šílenství vánočních trhů, kdy jsme nejdříve s dětmi (ze 7. třídy) uvažovali nad živým jukeboxem, pak nad jukeboxem s vlastními nahrávkami, ze kterých nakonec vznikly relaxační nahrávky. Hudebna se pak na jeden večer proměnila v relaxační místnost s aromalampou, svíčkami a sedacími pytli. Rodiče, kteří sebrali během večera odvahu (bylo jich asi 20) a zakoupili si relaxační poukaz, si celý nápad velmi pochvalovali.
V nabídce byly dvě nahrávky (mořská a pivní/bublinková ), obě ve dvou variantách (krátká - 2 min a dlouhá 5 min).
1. mořská nahrávka - hraní v pentatonice (v C dur vynechány citlivé tóny F,H)
Pro tuto nahrávku jsme využili dvou xylofonů, pár zvonkoher, kalimbu a boomwhackery, na které děti hrály foukáním. Každý hrál, když cítil, že má:-) Nahráno na obyčejný diktafon, během běžné hodiny s 22 sedmáky, následně v programu Audacity podloženo zvukem moře. 
Protože jsem byla sama překvapena tím, jak děti činnost bavila, zkoušela jsem i ve dvou jiných třídách. Jen jako aktivitu ke zklidnění v rámci hodiny, pokaždé to bylo jiné, ale vždy hodně silné.


2. pivní nahrávka
Protože jsme byli všichni nadšeni z výsledné nahrávky, vymyslela jsem ještě jednu obměnu na pivní láhve. Použili jsme 9 pivních lahví klasické velikosti, které jsem do 3/4 naplnila vodou a vložila do nich brčka - bublalo se, dále jednu velkou 1,5 l láhev, na kterou se foukalo ("zvuk parníku"), kovové podložky v organzových sáčcích - asi 10 kusů - jen se převaloval sáček v ruce, činel - hráno rukou, kalimbu a hang. Tato nahrávka je zcela bez úprav. 

Smějící se vánočka
Na tuto aktivitu jsem před časem narazila na videu z terapie smíchu a využila v 9. třídě při poslední předvánoční hodině, zcela spontánně, když se nikomu z nás nechtělo z koberce po zpívání koled s podávám sáčků. Princip spočívá v tom, že si děti lehají přes sebe v pravém úhlu, vždy hlavu položí na břicho spolužáka, když jsou všichni "uloženi", stačí jen říct, že pointou je smích:-) Jak se rozchechtá jeden, nemůžou si ostatní pomoci a celá "vánočka" se pak třese smíchy:-), opravdu velmi vydařená chvilka:-)
ilustrační obrázek z www.jogin.cz/joga-smichu/
Výsledek obrázku pro smějící se vánočka terapie smíchu
Přeji vše dobré v novém roce 2019.


sobota 1. prosince 2018

Carl Orff: Carmina Burana - O Fortuna aneb zase něco trochu odvážného:-)

Za tímto nápadem stojí jedna velmi vydařená čtenářská dílna v sedmé třídě, a tak jsem si řekla, proč nepřenést princip s klubíčkem do hudební výchovy a myslím, že se povedlo, však můžete zkusit sami, je v tom síla:-) 

Než se pustím do článku, chtěla bych Vás všechny požádat, využívejte blog v učitelské praxi, nikoli komerčně při svých dílnách s dospělými, jak se mi doneslo! Využívejte nabídnuté principy, nechte se inspirovat, odkazujte na mé stránky, ale přebírat hotové aktivity je za hranou, děkuji.

O Fortuna
Konec roku a začátek nového bývá často obdobím bilancování a přemýšlení, proto jsem si řekla, že je velmi vhodné zařadit Carminu buranu.

1) Práce v kruhu s klubíčkem vlny
Celou aktivitu jsem zahájila losováním překladu O Fortuna, každé dítě vylosovalo jeden z nastříhaných proužků, počet si je třeba uzpůsobit k dané třídě. Jedničku jsem si nechala já. Úkolem je v kruhu si házet klubíčko s vlnou podle pořadových čísel na lístku, děti nesmí mluvit, jen očním kontaktem upozorní, že mají navazující část. Ten, kterému klubíčko hodíme, řekne část, kterou má na lístku nahlas. Vytvoří se tak krásná pavučina, která končí opět u učitele. Poté učitel řekne slovo štěstí a namotáváme klubko zpět, každý tentokrát říká svoji asociaci k tomu slovu například zdraví, láska,... V hudební výchově myslím, že není třeba text detailně rozebírat, i takto je to velmi silné. Následuje poslech originálu, kdy se ptám, v jakém jazyce se zpívá. Další historické souvislosti jistě máte...

Text na proužky k rozstříhání
1)    Ó štěstěno
2)    Jsi jak luna.
3)    Jsi proměnlivá.
4)    Někdy rosteš.
5)    Jindy ubýváš.
6)    Protivný život.
7)    Nejprve souží.
8)    Pak chlácholí.
9)    Šálením břit mysli.
10)   Majetek a moc
11)   pak tají jako led.
12)  Osude ohromný i jalový.
13)  Tvé kolo se točí.
14) Jsi zlovolný.
15)  Zdraví je marnost.
16)   A vždy vadne do nicoty.
17)  Stíny a závoji…
18)   teď míříš i na mne.
19) V rámci hry svá holá záda…
20) obracím k tvé ničemnosti.
21) Osud je proti mně.
22)Ve zdraví i ve ctnosti.
23) Povzbuzuje i skličuje.
24) Vždy však zotročuje.
25) Tak v této hodině bez prodlení.
26)  Hrábněte do strun.
27) Neboť osud zabíjí silného.
28) Všichni …
29) se mnou plačte!


2) Hra s partiturou
Hrajeme po introdukci, ale nechtěla jsem ji vystřihnout.

V barevnosti pro bobotubes s B z bw.


Střižená skladba:


Video s průběhem od Olgy Kovaříkové, která takto skvěle upravila. Velké díky, snad Vám to pomůže.


Jistě je velmi vhodné přidat další orffovy nástroje, inspirovat se můžete jako já na musescore.com ZDE.
Našla jsem ještě jedno zajímavé video k doprovodu.


Ještě bych chtěla upozornit, že do článku s Létem od Vivaldiho jsem připojila partiturku k úpravě Summer Twist ZDE.
Přeji Vám krásný advent!