CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

pondělí 24. srpna 2020

Projekt k 350 letům od úmrtí J. A. Komenského aneb ohlédnutí za LDHV

Již několik let držím tradici, že se na konci prázdnin ohlížím za LDHV v Mělníku. Nejinak tomu je i letos, letní dílny pro mě byly opět velkou inspirací a zážitkem a doufám, že tato tradice bude v dalších letech s takovým zájmem učitelské veřejnosti pokračovat.

Tady nabídnu jednu ze svých dílen v kompletním znění s videosestřihem. Doufám, že poslouží tam, kde má, tzn. ve školách :-). Naše škola chystá na podzim velký celoškolní projekt k výročí J. A. Komenského, navedlo mě k němu skvělé převyprávění díla Labyrint světa a ráj srdce, které najdete v podobě audioknihy i PDF ZDE, na tomto odkazu také najdete diplomovou práci, která je věnována labyrintům. Nechala jsem vyrobit na zakázku, myslím, že využijeme napříč stupni v naší škole a i jako dárek poslouží výborně.

Labyrinty je možné objednat na terapielabyrinty@gmail.com (velký průměr 31cm/700Kč, malý o hraně 20cm/500Kč.

Skvělým zdrojem je inteaktivní projekt komenský2020 , kde je možné objednat za dotovanou cenu výstavu o životě J. A. Komenského

Další skvělé zdroje:

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=17242

https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=6777

https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=6545

https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc

 

Komenský – průvodce dílnou

 

Motivace

Na základě prvních 3 úkolů uhodnout téma dílny (J. A. Komenský – Labyrint světa a ráj srdce)

1)      Hra – Ámos udělal/zatleskal/zadupal, postřehová obměna hry na ozvěnu.

a)       Učitel/žák říká frázi: „Ámos zatleskal/zadupal/zaluskal/zahrál/… a zatleská/zadupe/… rytmus, který všichni ostatní opakují. Když frázi neřekne a děti danou věc opakují, vypadne ten, kdo popletl.

b)      Frázi Ámos nahradíme tónem (vysokým), naopak tón nízký znamená, že děti daný rytmus/pohyb opakovat nemají.

c)       Vzdálenost mezi tóny v dalších hodinách zmenšujeme.

2)      Prstový labyrint a prvky muzikoterapie v hv

 

 

½  - spontánní hra na nenástroje  - pivní relaxace (bublání do lahví), foukání do lahví, plíšky, kalimba, …, /mořská relaxace – nástroje v pentatonice. Druhá ½ se zakrytýma očima prochází prstovým labyrintem. Labyrint = symbolika životní cesty

3)      Citáty J. A. Komenského poskládat, rozdělit se do skupin a pokusit se rytmizovat ve 4/4 taktu nejdůležitější slovo/informaci/asociaci . 

 

a)       Vybrat si barevné drátky, daný rytmus poskládat – zahrát na BW

Aktivní poslech  - Chiacona - Tarquinio Merula (1594-1665)

a)       Losovat kartičku s hrou na tělo

b)      Učitel ťuká třídobý rytmus – děti realizují danou hru na tělo a hledají kamaráda se stejným rytmem/hrou na tělo

c)       Ze skupin vytvořit rytmický vícehlas

a)       Pustit hudební ukázku, kdo slyší svoji hru na tělo v nahrávce? (1. řádek)


b)      Reprodukovat melodii a připojit kráčející bas

 

c)       Doprovodit úryvek nahrávky

d)      Vybrat a přiřadit ozdoby, jak je slyší v nahrávce 

 

 

 

e)      Vytvořit svoji chiaconu, formu poskládat na zemi z daných úryvků.

 

 

Aktivní poslech J. D. Zelenka – Miserere in c moll Psalm 50, ZWV. 57: Adagio

Stuhu zakoupíte na aliexpres cca za 20 Kč. Velmi dobře nahradíte šátky nebo krepovým papírem.

a)       Přiřazení hry na tělo k textu (Dones vodu, modlitba mi nepomohla, oheň žere moje knihy)

b)      Vybrat vhodnou část komiksu, ke které se rytmizace textů váže

c)       Práce se šátky/krepovým papírem/ stuhou – seznámení s pohybem k jednotlivým symbolům

Tip: Vyber z komiksového/filmového příběhu okamžiky, kdy asi Komenský říkal miserere mei, Deus.

Zvuk k partituře ZDE

 

Jízdenka do vlaku (Srdceráje)– losovat notový zápis se zápisem jedné z písní


Quodlibet (Oh, When the Saints, This Train, Swing Low, Sweet Chariot, I ´m Gonna Sing, Sing, Sing)

 

a)       najdi si spolucestujícího

b)      vymysli pohyb ke své písni

c)       doprovod

d)      propojení

 

Tip: písnička Ráda si... lze velmi dobře využít samostatně k dětské kreativitě - děti vymýšlí a napodobují hrou na tělo nebo pantomimu, co by rádi (zatleskám, zadupám, poskočím, zatočím,...)

 

Další tipy vhodné k zařazení do projektu:

Výborný aktivní poslech s možnou vazbou k textu níže: Tanec smrti Camille Saint-Saëns od Karolíny Řepové na

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12810-hudebka/769573-tanec-kostlivcu-camille-saint-saens/

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DPlz9V8jJ0

 

Mladý orchestr😊 https://www.youtube.com/watch?v=qNMzBnuBC6Y

 

 

Smrt z textu s vazbou k aktivnímu poslechu s. 16-17 V PDF

 

To je zase na chvíli vše, budu vděčná za jakoukoli zpětnou vazbu. :-)