CHCETE PODPOŘIT TENTO BLOG?

Sdílejte své náměty k výuce zasláním na email corkalenka@gmail.com. Pokud je Vám bližší finanční podpora, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na číslo účtu: 1027540618/5500.

Děkuji všem, kteří již tak učinili:-)

pondělí 31. prosince 2018

Střípky muzikoterapie v hudební výchově na 2. stupni - LZE TO :-)

V posledním článku tohoto roku bych se s Vámi chtěla podělit o pár aktivit, ke kterým mě inspirovala muzikoterapie, o které se v poslední době hodně mluví na různých seminářích a která má jistě své místo v hudební výchově.
Střídání rolí/emocí během hudby:
Tuto aktivitu jsem převzala od Karolíny Řepové, vyzkoušela v různých obměnách ve všech třídách na druhém stupni a mohu vřele doporučit! Aktivitu realizuji v kruhu, kdy si děti mění místa během znějící hudby v nějaké náladě/roli, používala jsem nahrávku doporučenou Kájou, ale lze jakoukoli, kterou máte oblíbenou, třeba tuto nebo třeba Happy.
Je třeba dát "hře" pravidla, nikdo do sebe nevráží a nevydává zvuky. 
Velmi dobře funguje, když učitel dělá průvodce a například popisuje školní den. Ráno jsem zaspala, na poslední chvíli utíkám se strachem do školy,... Osvědčil se mi posun od negativních emocí k pozitivním (radost z odpadlé hodiny matematiky, z dobrého oběda, ....), promění to náladu celé hodiny. Nebo lze využít emočních karet - vytisknutých na A4, kdy náhodně losuji kartu s emocí, se kterou si pak měníme svá místa v kruhu, karty ukazuji ve zdvižené ruce, zde může být snadno průvodcem i kterékoli z dětí. 
Do googlu stačí zadat Emotion Cards a můžete si vybrat z mnoha sad - kreslených i reálných.:-)
Relaxace:
V prosinci i naši školu postihlo šílenství vánočních trhů, kdy jsme nejdříve s dětmi (ze 7. třídy) uvažovali nad živým jukeboxem, pak nad jukeboxem s vlastními nahrávkami, ze kterých nakonec vznikly relaxační nahrávky. Hudebna se pak na jeden večer proměnila v relaxační místnost s aromalampou, svíčkami a sedacími pytli. Rodiče, kteří sebrali během večera odvahu (bylo jich asi 20) a zakoupili si relaxační poukaz, si celý nápad velmi pochvalovali.
V nabídce byly dvě nahrávky (mořská a pivní/bublinková ), obě ve dvou variantách (krátká - 2 min a dlouhá 5 min).
1. mořská nahrávka - hraní v pentatonice (v C dur vynechány citlivé tóny F,H)
Pro tuto nahrávku jsme využili dvou xylofonů, pár zvonkoher, kalimbu a boomwhackery, na které děti hrály foukáním. Každý hrál, když cítil, že má:-) Nahráno na obyčejný diktafon, během běžné hodiny s 22 sedmáky, následně v programu Audacity podloženo zvukem moře. 
Protože jsem byla sama překvapena tím, jak děti činnost bavila, zkoušela jsem i ve dvou jiných třídách. Jen jako aktivitu ke zklidnění v rámci hodiny, pokaždé to bylo jiné, ale vždy hodně silné.


2. pivní nahrávka
Protože jsme byli všichni nadšeni z výsledné nahrávky, vymyslela jsem ještě jednu obměnu na pivní láhve. Použili jsme 9 pivních lahví klasické velikosti, které jsem do 3/4 naplnila vodou a vložila do nich brčka - bublalo se, dále jednu velkou 1,5 l láhev, na kterou se foukalo ("zvuk parníku"), kovové podložky v organzových sáčcích - asi 10 kusů - jen se převaloval sáček v ruce, činel - hráno rukou, kalimbu a hang. Tato nahrávka je zcela bez úprav. 

Smějící se vánočka
Na tuto aktivitu jsem před časem narazila na videu z terapie smíchu a využila v 9. třídě při poslední předvánoční hodině, zcela spontánně, když se nikomu z nás nechtělo z koberce po zpívání koled s podávám sáčků. Princip spočívá v tom, že si děti lehají přes sebe v pravém úhlu, vždy hlavu položí na břicho spolužáka, když jsou všichni "uloženi", stačí jen říct, že pointou je smích:-) Jak se rozchechtá jeden, nemůžou si ostatní pomoci a celá "vánočka" se pak třese smíchy:-), opravdu velmi vydařená chvilka:-)
ilustrační obrázek z www.jogin.cz/joga-smichu/
Výsledek obrázku pro smějící se vánočka terapie smíchu
Přeji vše dobré v novém roce 2019.


sobota 1. prosince 2018

Carl Orff: Carmina Burana - O Fortuna aneb zase něco trochu odvážného:-)

Za tímto nápadem stojí jedna velmi vydařená čtenářská dílna v sedmé třídě, a tak jsem si řekla, proč nepřenést princip s klubíčkem do hudební výchovy a myslím, že se povedlo, však můžete zkusit sami, je v tom síla:-) 

Než se pustím do článku, chtěla bych Vás všechny požádat, využívejte blog v učitelské praxi, nikoli komerčně při svých dílnách s dospělými, jak se mi doneslo! Využívejte nabídnuté principy, nechte se inspirovat, odkazujte na mé stránky, ale přebírat hotové aktivity je za hranou, děkuji.

O Fortuna
Konec roku a začátek nového bývá často obdobím bilancování a přemýšlení, proto jsem si řekla, že je velmi vhodné zařadit Carminu buranu.

1) Práce v kruhu s klubíčkem vlny
Celou aktivitu jsem zahájila losováním překladu O Fortuna, každé dítě vylosovalo jeden z nastříhaných proužků, počet si je třeba uzpůsobit k dané třídě. Jedničku jsem si nechala já. Úkolem je v kruhu si házet klubíčko s vlnou podle pořadových čísel na lístku, děti nesmí mluvit, jen očním kontaktem upozorní, že mají navazující část. Ten, kterému klubíčko hodíme, řekne část, kterou má na lístku nahlas. Vytvoří se tak krásná pavučina, která končí opět u učitele. Poté učitel řekne slovo štěstí a namotáváme klubko zpět, každý tentokrát říká svoji asociaci k tomu slovu například zdraví, láska,... V hudební výchově myslím, že není třeba text detailně rozebírat, i takto je to velmi silné. Následuje poslech originálu, kdy se ptám, v jakém jazyce se zpívá. Další historické souvislosti jistě máte...

Text na proužky k rozstříhání
1)    Ó štěstěno
2)    Jsi jak luna.
3)    Jsi proměnlivá.
4)    Někdy rosteš.
5)    Jindy ubýváš.
6)    Protivný život.
7)    Nejprve souží.
8)    Pak chlácholí.
9)    Šálením břit mysli.
10)   Majetek a moc
11)   pak tají jako led.
12)  Osude ohromný i jalový.
13)  Tvé kolo se točí.
14) Jsi zlovolný.
15)  Zdraví je marnost.
16)   A vždy vadne do nicoty.
17)  Stíny a závoji…
18)   teď míříš i na mne.
19) V rámci hry svá holá záda…
20) obracím k tvé ničemnosti.
21) Osud je proti mně.
22)Ve zdraví i ve ctnosti.
23) Povzbuzuje i skličuje.
24) Vždy však zotročuje.
25) Tak v této hodině bez prodlení.
26)  Hrábněte do strun.
27) Neboť osud zabíjí silného.
28) Všichni …
29) se mnou plačte!


2) Hra s partiturou
Hrajeme po introdukci, ale nechtěla jsem ji vystřihnout.

V barevnosti pro bobotubes s B z bw.


Střižená skladba:


Video s průběhem od Olgy Kovaříkové, která takto skvěle upravila. Velké díky, snad Vám to pomůže.


Jistě je velmi vhodné přidat další orffovy nástroje, inspirovat se můžete jako já na musescore.com ZDE.
Našla jsem ještě jedno zajímavé video k doprovodu.


Ještě bych chtěla upozornit, že do článku s Létem od Vivaldiho jsem připojila partiturku k úpravě Summer Twist ZDE.
Přeji Vám krásný advent!


úterý 23. října 2018

Malá noční hudba aneb Jak na sonátovou formu + tip na seminář Drum Circles

Tentokrát mám pro Vás jednu klasickou hodinu, kterou jsem dělala opakovaně v sedmých třídách, kde se věnujeme hudebním formám.
Než nabídnu pár aktivit, mám ještě jednu novinku. Často se mě ptáte, proč toho tolik sdílím zdarma, že byste i rádi finančně přispěli, kdyby bylo kam. Pro tyto účely jsem tedy zkusmo zřídila účet. Kdybyste opravdu chtěli blog podpořit, číslo účtu je: 1027540618/6100. Je pravda, že "žrout" času je to velký, ale stále v tom vidím velký smysl a mám pocit, že web pomáhá tam, kde má:-).

Sonátová forma: 
Osvědčilo se mi dělat teorii formou paměťové hry.
a) Rozdám do dvojice zalaminovanou kartu A4 nepopsanou stranou nahoru.
b) Na pokyn otáčí a ve dvojicích si mají během minuty zapamatovat všechny informace z karty.
c) Karty vyberu a požádám, aby si otevřeli sešity a to, co si zapamatovali v heslech zapsali.
d) Dále je vyzvu, aby si představili, že všechny informace jsou součástí zápisu a pokusili se je smysluplně očíslovat, jak si myslí, že budou následovat.
e) Společně si o informacích povídáme a dáváme je do souvislostí.
f) Děti samy tvoří vlastní zápis o sonátové formě

Mám ověřeno, že si informace opravdu pamatují. Tisknu na barevné papíry a laminuji.
Karta:
Schéma:
Pokud máte málo početnou třídu, lze využít i sušenkové schéma, na to jsem se chystala několikrát, ale početnost ve třídě, nový koberec a náklady mě odradily. Ale i obrázek a vypravování původního záměru děti bavilo.
Malá noční hudba - hra na tělo podle grafického záznamu:
Výborně poslouží k dotažení poznatků v praxi.
Před časem mi zaslala Patricie Zrnčíková kopii hry na tělo k Malé noční hudbě, já našla českou videorealizaci. Nabídnu oboje níž. Sama jsem trochu zjednodušila, abychom nemuseli nacvičovat a zároveň splnila práce s poslechem svoji úlohu.:-) Pouštím na smart tabuli a ukazuji políčka.
Střižená hudba ve videu:
Video z realizace:Na závěr pouštím provedení, které je opravdu krátké, s tím, že hádají, kterou z částí sonátové formy slyší.

Další hodinu pro připomenutí pouštím Eine Kleine World Music v podání Mozart Group a hádáme země proměny.:-)


Původní zápis:

Video s realizací, které jsem našla:


A ještě aktualizace od Olgy Kovaříkové (31.12.2018):
pondělí 8. října 2018

Nový eduprojekt Jakuba Kacara + kam byste měli určitě vyrazit za inspirací

Nevím, jestli jste si již všimli nového projektu Jakuba Kacara Play with me, který je velmi dobře využitelný, a proto jsem se rozhodla mu věnovat tento článek. Již jsem vyzkoušela všechny tři věci a můžu opravdu doporučit!
Alvaro Soler - Sofia
Tuto věc jsme si mohli vyzkoušet na posledním setkání Hudby do škol České filharmonie. Mimochodem přihlašování na setkání, které proběhne 26.10. 2018 je již v plném proudu. Seminář je velmi kvalitní a je akreditován MŠMT - po absolvování dostanete osvědčení. Přihlašovat se můžete ZDE, bližší informace Vám ráda přepošlu. Kapacita je omezena a přihlašování je možné do 18.10.

Já jsem si udělala variantu pro Bobotubes, lze s ní doprovodit přímo originál. Pro boomwhackers najdete ve videu J. Kacara.

Video:
Imagine Dragons - Believer
Díky této písničce jsem na projekt narazila, jelikož děti přišly, jestli bych jim neudělala aranž, že se jim moc líbí. Já neměla čas, tak jsem "zagooglila" a byla jsem nadšená kolik práce mi Kuba ušetřil. S dětmi opravdu funguje skvěle.
Takto se toho zhostili bez velkého nacvičování moji sedmáci na ZŠ Vinoř:Mirai - Když nemůžeš, tak přidej
Tato věc děti oslovila méně, vadila jim vyšší transpozice, ale zatím jsem dělala jen v jedné třídě. Aranž mi připadá zajímavá, tak si myslím, že využijete.

Závěrem bych chtěla jen doporučit seminář České Orffovy společnosti, který je rovněž akreditován, je to víkendová nálož inspirace 9.-11.11. 2018. Ze zkušenosti vím, že z ní většina kolegů žije dalšího půl roku. Určitě si ho nenechte ujít, přihlašování online ZDE.

Přejí Vám krásné babí léto.

pátek 21. září 2018

Rytmika + Daft Punk Get Lucky aneb Zase pár tipů pro velké

Tak mám zase několik aktivit pro velké, budu ráda, když se podělíte i vy :-)
Hra na tělo a rytmické nástroje
Objevila jsem před 14 dny toto video a již několikrát vyzkoušela, myslím, že je využitelné pro široké věkové spektrum (vyzkoušela jsem v 6.,7. i 8. třídě).
Nejdříve jsme pouze tleskali, pak totéž hráli na rytmické nástroje (dřívka, kýble,...)

Tip na další bubenickou hodinu - na Run, Boy, Run
Na tuto skvělou věc jsem se dostala přes blog, na který je odkazováno ve videu výše http://dandoanota.blogspot.com/ . Zápis s hudbou ZDE.Doporučuji pro nečtenáře not zapsat opět do rytmických slabik a nalepit na kýble. Celou notu lze hrát na triangl. Nejdříve určitě hrát na tělo, pak na kýble.
A) jsme tleskali
B) pleskali o stehna
C) lze při nácviku opět tleskat nebo luskat.

Hra na boomwhackers do Daft Punk - Get Lucky
Opět jedna z akordických aranží jednoduché populární písničky. Jen bylo opět potřeba transponovat nahrávku. K této věci jsem se ještě nedostala, možná, že bude mít "mouchy"... Chci realizovat příští týden.
Video s transponovanou hudbou:

Aktualizace 15.3. 2019 
Doprovod pro bw v originální tónině od O. Kovaříkové:

To je pro tentokrát vše. Budu ráda, za jakýkoli postřeh k publikovaným věcem i jakoukoli další inspiraci.


sobota 1. září 2018

Nové zdroje a Vivaldi aneb Ohlednutí za LDHV:-)

To to letí, už týden utekl od LDHV 2018 a pozítří zase "za stroje":-) Doufám, že jste si přes prázdniny odpočinuli a máte opět čerstvý vítr v plachtách. Abyste se mohli těšit na nový školní rok jako já, tak bych dnešní článek chtěla věnovat zdrojům, které jsem přes prázdniny "vygooglila". Mnohé z aktivit využijete i v hudební výchově nebo HPV.
Připojím i další tipy pro práci s Vivaldiho Létem. Mnozí z Vás zažili v Mělníku, pro ty ostatní jako malá ochutnávka, protože, kdo ještě nebyl na LDHV, jako by nebyl:-) :-)
Nové zdroje:

Nápadník  - aktivity do různých předmětů podle stylů učení ZDE

Třída v pohodě - nápady pro třídnické hodiny:


Vivaldi - Léto
To je poslech, který mě neomrzí, vím, že jsem se mu tady již hodně věnovala v článku, který najdete ZDE, dnes přidám další ověřené aktivity.
Hádání nástrojů
Velmi dobře funguje hádání nástrojů, které můžete vytisknout na kartičky, necháte je děti vylosovat, pak v průběhu poslechu nástroje ukazují. Na nahrávce zní (kytara, harmonika, varhany, klavír). Děti na druhém stupni by měly být schopny poznat vybrané nástroje na základě notového zápisu jednotlivých nástrojů.


Hra podle partitury
Po vzoru portugalské publikace, jsem vytvořila partituru, která mi dobře funguje, můžete také vyzkoušet. (V barevnosti pro boomwhackers).
Střižená hudba:
Summer Twist - grafická partitura pro bobotubes+chrom. bw
Velmi zajímavé je vyzkoušet s dětmi hrát do úpravy od The Charades . Střih hudby naleznete ZDE.

A ještě jedna úprava od Olgy Kovaříkové:-)


To je pro tentokrát vše, přeji Vám úspěšný start do nového školního roku! A těším se, že se podělíte i Vy o své nápady:-)

pátek 22. června 2018

Rytmika s kýbly aneb Zase něco univerzálního pro velké i malé:-)

Dnešní článek bych chtěla věnovat hře na kýble, děti obecně velmi baví. A kdybyste potřebovali narychlo secvičit vystoupení, tak za dvě hodiny jste hotoví:-)

Nácvik:
Nejdříve jsme hráli rytmy na tělo formou hry na ozvěnu, pak jsme připojili kýble s čínskými hůlkami a pracovali se zápisem s rytmickými slabikami. Dále jsme zkoušeli počet opakování každého rytmu  - jako nejvhodnější se jevil počet 8 - doporučuji nahlas počítat - počítala jsem i před dětmi na vystoupení. Pak jsme vyčlenili "přechodové" skupiny pro stálý rytmus, původní záměr byl podobně rozpohybovat i dvě sedící řady, které se měly prohodit, tak aby bylo během vystoupení postupně na všechny vidět. Ale nakonec jsme museli kvůli časovému prostoru na vystoupení nechat takto. 
Zápis ve slabikách 
Zápis jsem vytiskla na malou kartičku, zalaminovala a izolepou přilepila na kýble, hodně z dětí mělo tak i na vystoupení.
4. rytmus neodpovídá rytmickým slabikám, ale šlo nám to při nácviku lépe do pusy.
Tabulka rytmických slabik (existují různé podoby i obměny pravopisu i/y)

Zápis v notách pro puntičkáře:-)
Za zápis moc děkuji Olze Kovaříkové, nevěděla jsem si s ním úplně rady. Prý lze swingovaný rytmus zapsat takto .

To je před prázdninovou pauzou vše. Přeji pěkný závěr školního roku a hodně dlouhé prázdniny pro nabrání nových sil. 

středa 13. června 2018

Rokenrolová hodina aneb Jen pár dalších zdrojů

Minulý týden jsem na hudebních hrátkách s dětmi dělala rokenrolovou hodinu a protože jsem našla několik zajímavých zdrojů, věnuji tomu dnešní mini článek.
Dětský časopis RAKETA = zajímavá záležitost
Jedno z čísel je věnované právě rock ´n´rollu. Prohlédnout si ho celé můžete na videu níže.


Využila jsem z časopisu článek Znáte skřítka trému, což se teď "v sezóně" vystoupení opravdu hodilo a v závěru hodiny k doplnění článek Krotilelé rock ´n´rollu, který celý najdete ZDE.

Rock Around the Clock
Nejdříve jsme tančili, podle Honzy Ondera, respektive, pořad úplně nemusím, asi bych dětem nepouštěla k nápodobně, připravíte se o společný zážitek, nebo mám tedy pocit, že ten zážitek jaksi zpasivní. Takže jsem se taneček naučila, a pak ho přenesla do hodiny.

Když už jsme skladbu poznali, zahráli jsme si do ní ještě na nástroje, můžete využít i verzi z článku ZDE, ale sama jsem tehdy vycházela z tohoto videa, které přeci jen funguje lépe a mám ho vyzkoušené napříč věkovým spektrem, vždy pro orientaci nejdříve tleskáme všichni všechno, pak hrajeme na nástroje:

Také velký úspěch sklidila "klasika" Rock ´n ´ roll pro Beethovena, jen je třeba transponovat...


A malá výzva závěrem na prázdniny, objevila jsem komiksové dějiny hudby, určitě by se daly využít při výuce, jen by je to chtělo přeložit, kdyby se Vám některá část líbila a pustili jste se do toho, podělte se:-)

Ke stažení ZDE .

Přeji Vám příjemný závěr školního roku.
středa 6. června 2018

Letní dílny SHVČR 2018 - pozvánka

Ráda bych upozornila na letošní velmi nabitý ročník letních dílen. Více informací a online přihlášku naleznete na https://www.shvcr.cz/, určitě se tam spolu potkáme:-)


Společnost pro hudební výchovu ČR
29. ročník

Letní dílny hudební výchovy Mělník 18. – 24. srpna 2018

Kurz je akreditován Společností pro hudební výchovu České republiky, IČ:22758917
u MŠMT ČR pod č.j. MSMT 7727/2015-1-347 ze dne 20.5. 2015 na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Lektorský tým:
Rafaela Drgáčová – Vladimír Fiedler – Martin Grobár – Luboš Hána – Jiří Holubec
Vladimír Hrdina – Lenka Jaborská – Jiřina Jiřičková – Jakub Kacar – Lenka Pobudová
Jan Prchal – Michael Ratislav – Jaromír Synek – Alena Tichá – Dagmar Zemánková – Petr Zeman
Zajímaví hosté:
Jitka Molavcová - Jitka Šuranská a Petr Uvira - Jiří Slavík - a překvapení
Letos poprvé:
Studijní skupina pro neaprobované pedagogy, kteří „musí“ učit HV – pomůžeme!
Informace a přihláška na

čtvrtek 31. května 2018

Vance Joy - Riptide aneb Jednoduché muzicírování před létem:-)

Dnes bych ráda upozornila na písničku, se kterou přišly děti z 8. třídy. Přivítala jsem ji s nadšením už i kvůli tomu, že mám v plánu pořizovat do školy ukulele. Zkoušeli jsme ji toto pondělí v obou osmých třídách (29 a 30 kusů:-) )a myslím, že jde opravdu o vděčnou věc, kterou hned tak z hlavy nedostanete:-)
Riptide - originál ZDE
Nahrávku jsem musela opět transponovat. 

Nejdříve jsme hráli do nahrávky jen různé rytmy na tělo, pak jsme připojili boomwhackery podle akordických funkcí, dále zvonkohry a nahrávku jsme opustili a hráli bez ní. Další výhled mám takový, že bychom zařadili ostatní nástroje + bych se chtěla s dětmi učit na ukulele. Ale do prázdnin už mám jen 2 h. , tak myslím, že to bude pro ně spíš motivace na léto a uvidíme, kolik jich s ukulele v září přijde:-)

Ostinatní doprovod - nehraje v mezihře + I just wanna...other way. :

Text písničky s akordy:
Riptide
Am               G                             C
I was scared of dentists and the dark,
Am                      G                       C
I was scared of pretty girls and starting conversations,
    Am                     G                   C
Oh, all my friends are turning green,
           Am                        G                 C
You're the magicians assistant in their dreams.

Am   G    C
Ooh, ooh, ooh
Am G          C 
Ooh, and they come unstuck

R:   
Am    G                              C
Lady, running down to the riptide,
C                          Am
Taken away to the dark side,
G                           C
I wanna be your left hand man.
  Am       G                                          C
I love you when you're singing that song and,
C                         Am
I got a lump in my throat 'cause
G                              C
You're gonna sing the words wrong

Am                          G                         C
There's this movie that I think you'll like,
     Am                       G                        C
This guy decides to quit his job and heads to New York City,
     Am                   G               C
This cowboy's running from himself.
    Am                            G                   C
And she's been living on the highest shelf

Am   G    C
Ooh, ooh, ooh
Am G          C 
Ooh, and they come unstuck
R: 
Jen BW podle akordů
Am                                     G      
I just wanna, I just wanna know,           
C                                               Fmaj7
If you're gonna, if you're gonna stay,
Am                                  G
I just gotta, I just gotta know,
C                                            Fmaj7 
I can't have it, I can't have it any other way

  Am                G                      C
I swear she's destined for the screen,
Am                     G                          C
Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen, oh

R:3 X
+
C                           Am
I got a lump in my throat 'cause
G                               C
You're gonna sing the words wrong.

Užívejte letních dní i jinde než ve škole:-)

středa 23. května 2018

M. Cyrus - Wrecking Ball aneb Trochu podrobněji+tip na pěveckou soutěž

V tomto článku bych se chtěla vrátit k jedné z věcí, kterou jsem tady před časem jen zmínila a kterou se mi podařilo s dětmi dotáhnout ke krásnému vystoupení, ze kterého si všichni odnesli velký zážitek, tak bych tady chtěla trochu popsat cestu, jak jsme se k "tomu" dopracovali":-)

Pro úplnou představu, jde o děti 8. třídy zcela běžné základní školy, nácviku jsme věnovali 7x 20 min z hodiny. Kdybyste chtěli vidět, jak si děti připojily k písničce parodii na talent show, můžete celé vidět ZDE
Na začátku jsme opravdu používali transponovaný originál jako podklad, který se při základní orientaci v písni velmi osvědčil a vždy nás svoji polohou rozesmál. Vzhledem k tomu, že jsem neměla ve třídě klavíristu, který by jednoduše doprovodil, neuměla jsem si organizaci 29 dětí rovnou bez "pomoci" podkladu představit.
Písničku jsme hráli v a moll, text s akordy najdete ZDE. Refrén znali všichni.
Práce s boomwhackery:
První hodinu jsem si naivně myslela, že nám postačí jen akordické značky nad textem, ale to vůbec nešlo, neorientovali se, proto jsem pro další práci vytvořila barevné schéma, které je v barevnosti pro české bobotubes a fungovalo skvěle, pouštěla jsem podklad a ukazovala na tabuli, kde jsem měla obrázek puštěný v PowerPointu.


 Pro Vás jsem udělala i v barevnosti pro boomwhackers:-)
Další hodinu jsme přidali xylofon a zvonkohry, které hrály jen v předehře a ve slokách na začátku toto: Dál kopírovaly jen boomwhackery - proto písmena v grafice výše.Poté jsme připojili kýble, které hrály zcela jednoduše na slovní doprovod - sloka - tyty tyčky o sebe a refrén střed kraj kraj kraj - se střídáním rukou - snadno okoukáte. 

3. hodinu jsme opustili podklad, děti už se orientovaly a mohla jsem hrát na klavír, jednoduchý rozklad akordů. Noty jsem udělala jen pro Vás v krátkém náznaku, kdo hraje, bude mu jasné... Měla jsem jen napsané akordy u textu na A4.


Celek:
Klavír jako jediný nástroj hrál pořád. V předehře se se sekvencí připojily zvonkohry s xylofonem, pak zpěv a tyčky, na Don´t you ever say boomwhackery slaběji, refrén všichni všechno ve forte, sloka opět jen zpěv, zvonkohry a tyčky, refrén 2x měl být v rozdílné dynamice:-), pak lyrická část jen s klavírem, na Don´t you ever say zase připojení boomwhackerů a 2x refrén k závěru:-)

Budu ráda, když zkusíte a dáte zpětnou vazbu nebo třeba obohatíte aranž o další nástroje.

Závěrem ještě připojím tip od Olgy Kovaříkové na dětskou pěveckou soutěž San Remo.
Informace naleznete Zde.

Těším se, že se potkáme v Rudolfinu.